בני לקונישוק

מיקרו סגמנטציה היא אחד הפרויקטים המורכבים ביותר בעולם הסייבר. מדובר בתהליך ארוך ומורכב שנמשך חודשים ואף שנים