אלביט, רבעון ראשון של 2022: צבר הזמנות של 13.7 מיליארד דולר

הרווח הגולמי Non-GAAP לרבעון הראשון של שנת 2022 הסתכם ב- 333.3 מיליון דולר (24.6% מסך ההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 286.2 מיליון דולר (25.6% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד

אלביט, רבעון ראשון של 2022: צבר הזמנות של 13.7 מיליארד דולר

בצלאל (בוצי) מכליס. צילום: אלביט

אלביט מדווחת על תוצאות פעילותה ברבעון הראשון של 2022 שהסתיים ב- 31 במרץ 2022. הכנסות החברה ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכמו ב- 1,352.8 מיליון דולר בהשוואה ל- 1,118.3 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2021. עיקר הגידול בהכנסות החברה היה אורגני, בנוסף לתרומה של ספרטון, אשר נרכשה ברבעון השני של שנת 2021.

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות: "אלביט מערכות ממוצבת היטב כדי ליהנות מההאצה בצמיחה של תקציבי ביטחון, הודות לפורטפוליו של טכנולוגיות מובילות ולנוכחות בשווקי מפתח ביטחוניים בעולם. הצמיחה ברבעון הראשון משקפת ביקוש איתן לפתרונות שלנו מצד לקוחות ברחבי העולם. 

״תכניות שימור העובדים של אלביט מערכות כוללות תכניות תגמול הקשורות למחיר מנית החברה, באופן המשפר את היכולת שלנו לממש את פוטנציאל הצמיחה בטווח הארוך. עליית מחיר המניה במהלך הרבעון הראשון של 2022, גרמה לעליה חדה בהוצאות בגין תכניות התגמול הקשורות למחיר המניה. ״  

הרווח הגולמי Non-GAAP לרבעון הראשון של שנת 2022 הסתכם ב- 333.3 מיליון דולר (24.6% מסך ההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 286.2 מיליון דולר (25.6% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הגולמי לפי US-GAAP ו- Non-GAAP ברבעון הראשון של שנת 2022 כולל הוצאות של כ-20 מיליון דולר הקשורות להשפעת העלייה המשמעותית במחיר מנית החברה על תכניות תגמול עובדים הקשורות למחיר המניה.

הוצאות המחקר והפיתוח, נטו לרבעון הראשון של שנת 2022 הסתכמו ב- 100.7 מיליון דולר (7.4% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 84.3 מיליון דולר (7.5% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. 

הוצאות השיווק והמכירה, נטו לרבעון הראשון של שנת 2022 הסתכמו ב- 87.0 מיליון דולר (6.4% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 51.5 מיליון דולר (4.6% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. 

הוצאות הנהלה וכלליות, נטו לרבעון הראשון של שנת 2022 הסתכמו ב- 84.3 מיליון דולר (6.2% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 61.8 מיליון דולר (5.5% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. 

צבר ההזמנות של החברה ליום 31 במרץ 2022 היה 13.7 מיליארד דולר, בדומה לצבר ההזמנות של החברה ליום 31 בדצמבר 2021. כ- 72% מצבר ההזמנות של החברה מיועד למכירה ללקוחות מחוץ לישראל. כ- 55% מצבר ההזמנות מיועד לביצוע במהלך 2022 ו- 2023. 

תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת במהלך שלושת החודשים שנסתיימו ב- 31 במרץ 2022 הסתכם ב- 35.5 מיליון דולר, לעומת כ-13.1 מיליון דולר ששימשו לפעילות שוטפת בשלושת החודשים שנסתיימו ב- 31 במרץ 2022. 

לדו״ח המלא

אולי יעניין אותך גם