אושר סופית: נגדים אשר יפוטרו מצה"ל החל מגיל 42 - יהיו זכאים לקצבת פרישה 

תנאים אלה כפופים לתנאי שלפיו גיל הפרישה הממוצע לנגדים יעלה בהדרגה, עד שנת 2032, מגיל 48 עד 53. לדברי צה"ל, עד 2019 שוחררו 12 נגדים מכוח סעיף זה

אושר סופית: נגדים אשר יפוטרו מצה"ל החל מגיל 42 - יהיו זכאים לקצבת פרישה 

קרדיט: דוברות הכנסת - דני שם טוב

הוועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת העבודה והרווחה בהתאם לסעיף 10(א)(5)(ג) לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות), בראשות ח"כ רם בן ברק, אישרה השבוע (ג'), פה אחד, את הצעת תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות)(תנאים לפיטורים משירות קבע של נגדים שהגיעו לגיל 42 לפחות) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ב-2022.

במסגרת "חוק ההסדרים" לשנים 2017-18 נקבע כי גיל זכאות נגדים לקצבת פרישה במקרה של פיטורים לאחר 10 שנות שירות יהיה 47 שנים. יחד עם זאת, הוסמך שר הביטחון, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור הוועדה המשותפת, לקבוע תנאים בהתקיימם יהיה הגיל המזכה נגד שפוטר בקצבת פרישה נמוך מ-47 (אך לא נמוך מ-42). תנאים אלה כפופים לתנאי שלפיו גיל הפרישה הממוצע לנגדים יעלה בהדרגה, עד שנת 2032, מגיל 48 עד 53.

בנוסף לתנאי זה, נקבעו בתקנות שאישרה הוועדה המשותפת בשנת 2018, עוד ארבעה תנאים חלופיים, שעל הנגדים לעמוד באחד מהם, בנוסף לתנאי הקודם כדי להיות זכאים לקצבה כבר בגיל 42:

א.      מי ששירת 10 שנים לפחות במקצוע לחימה (המקצועות מפורטים בתקנות), והיה זכאי לתוספת רמת פעילות א' או גבוהה ממנה.

ב.      ילידי שנתונים מסוימים, במטרה לאפשר מעבר הדרגתי לגיל הפרישה החדש.

ג.        מי שמפוטר משירות קבע עקב תכנית לצמצום כוח האדם בצה"ל.

ד.      מי שראש אכ"א קבע לגביו, לאחר שעיין בהמלצותיה של ועדה מייעצת, כי בשל נסיבות שאינן תלויות בנגד הוא לא יכול להמשיך לעסוק במקצועו הצבאי וכי לא ניתן להסב את מקצועו למקצוע צבאי אחר. קבוצה זו הוגבלה ל-40 נגדים בסך הכל, ותוקפו חל רק עד שנת 2019.

בהצעת התקנות שהובאה היום לאישור הוועדה המשותפת הוצע לקבוע מחדש תנאי זהה לתנאי הרביעי, שכאמור פקע בשנת 2019. יחד עם זאת, הוצע לקבוע כי מספר הנגדים שהסעיף יחול עליהם יוגבל ל-100, אך הוא יכלול בתוכו גם את הנגדים ששוחררו לפי ההסדר שהיה בתוקף עד 2019. לדברי צה"ל, עד 2019 שוחררו 12 נגדים מכוח סעיף זה.

לדברי צה"ל, הצורך בקביעה מחדש של הסדר זה עלה עתה, שכן יש כיום נגדים שהגיעו לגיל 42 אך טרם הגיעו לגיל 47 ואינם כשירים רפואית לבצע את תפקידיהם, אך לא ניתן להסב אותם לתפקידים אחרים. כדי לאפשר גם לנגדים אלה להשתחרר משירות מבלי שתיפגע זכאותם לקצבת פרישה, מוצע לקבוע מחדש את ההוראה, עד לתום תקופת תוקפן של התקנות, ב-2025.

נוי סופר, מאגף הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר ציינה בפני הוועדה כי משרד האוצר תומך בתקנות.

יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ רם בן ברק העלה את נוסח התקנות להצבעה, וזה אושר, כאמור, פה אחד.

אולי יעניין אותך גם