חשבתם, שזיקוקין די-נור מקטגוריות 3 ו-4 הם חומרי נפץ מאושרים? תחשבו שוב

זיקוקין די-נור מקטגוריות 3 ו-4 כלל לא מוגדרים בתקן בחלק 1, שאליו מפנה סוג 11 באכרזה, שאליה מפנה סעיף 1 בחוק. מכאן, שאלו אינם מוגדרים בחוק כחומרי נפץ מאושרים

חשבתם, שזיקוקין די-נור מקטגוריות 3 ו-4 הם חומרי נפץ מאושרים? תחשבו שוב

צילום: משטרת ישראל

תקן ישראלי ת"י 4373 (להלן: "התקן") מפרט ארבע קטגוריות של זיקוקין די-נור, הממוספרות מהקלה לחמורה בסדר עולה מ-1 ועד 4: החל בזיקוקים די-נור מקטגוריה 1 (לדוגמה: "זיקוקי עוגה"), שהם בעלי רמת סיכון נמוכה, רמת רעש זניחה ומותרים לשימוש במתחמים מוקפים לרבות בתי מגורים. 

כלה בזיקוקים מקטגוריה 4, שהם בעלי רמת הסיכון הגבוהה ביותר, רמת הרעש הגבוהה ביותר, בעלי תכולה-נטו-של-החומר-הפעיל הגבוהה ביותר והמותרים לשימוש בשטחים פתוחים נרחבים (לדוגמה: פגזים).

זיקוקין די-נור, המוזכרים בתקן, מותרים לשימוש למעט אלו האסורים על פי החלטות הוועדה הבין-משרדית לצעצועים מסוכנים. זיקוקין די-נור מקטגוריה 1 מותרים לשימוש על ידי הציבור הרחב, ואילו מקטגוריות 2, 3 ו-4 מותרים לשימוש של מפעילי זיקוקין די-נור מורשים בלבד.

מדובר בחומרים (Substances) ובפריטים (Articles) נפיצים (Explosives), המשויכים לקבוצות סיכון גבוהות והעלולים לגרום לפגיעה חמורה בנפש וברכוש הן באחסנה, הן בהובלה והן בשימוש.

מפעילי זיקוקין די-נור וגם ממונים על הפיצוצים לומדים בהכשרות שלהם, שזיקוקין די-נור מקטגוריות 3 ו-4 הם "חומר מאושר", כהגדרתו בחוק חומרי נפץ, תשי"ד-1954 (להלן: "החוק"). לדוגמה: נוהל מינהל הבטיחות - בטיחות בעבודה עם זיקוקין דינור תשפ"א 2021 מציין ב"תכניות ההכשרה" את הנושא: "סוגי הזיקוקין בהתאם לדרישות התקן״. 

משטרת ישראל המליצה על הגשת כתבי אישום, ופרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום לגבי עבירות על החוק בהנחה, שזיקוקין די-נור מקטגוריות 3 ו-4 הם אכן "חומר מאושר".

להלן שתי דוגמאות. 

כתב האישום בת"פ 2210-07-16, שהתנהל בבית משפט השלום בפתח תקווה ושבו הורשע הנאשם על פי הודעתו במסגרת הסדר טיעון בעובדות כתב אישום מתוקן אשר ייחסו לו עבירות של החזקת חומר מאושר והחסנתו בניגוד לסעיף 5 ביחד עם סעיף 19 בחוק.

כתב האישום בת"פ 29877-07-20, שעדיין מתנהל בבית המשפט המחוזי מרכז, שאחת מהוראות החיקוק שלפיהן מואשמים הנאשמים היא החזקת חומר מאושר והחסנתו – עבירה לפי סעיף 19(א) ביחד עם סעיף 5 לחוק (בשני אישומים).

אפשר להבין, ממה שכתוב בחקיקה, שזיקוקין די-נור מקטגוריות 3 ו-4 הם "חומר מאושר". אבל האם זה באמת המצב? בואו ונבדוק.

מה אומרת החקיקה הראשית בנושא? סעיף 1 לחוק מגדיר: ״חומר נפץ" – לרבות כל חומר שהממשלה הכריזה עליו, באכרזה שפורסמה ברשומות כעל חומר נפץ לענין חוק זה, וכן אביזריו של כל חומר נפץ לרבות פתיל, רקיטה, פצץ, תרמיל וכל הסגל או תכשיר אחרחומר מאושר" – חומר נפץ שהממשלה אישרה אותו, באכרזה שפורסמה ברשומות, לענין חוק זה; 

אם כן, החוק מפנה לאכרזה, שפורסמה ברשומות. ומה כתוב באותה אכרזה לגבי זיקוקין די-נור? אכרזת חומרי נפץ (חומרי נפץ מאושרים), תשנ"ט-1999 (להלן: "האכרזה"), מגדירה: סוג 11: זיקוקין דינור: כמוגדר בתקן ישראלי ת"י 4373, חלק 1, קטגוריות 3 ו-4 (ההדגשה שלי א.א.).

ובכן האכרזה מפנה לתקן לחלק 1 להגדרות זיקוקין די-נור מקטגוריות 3 ו-4. אבל האם ישנן הגדרות לזיקוקין די-נור מקטגוריות 3 ו-4 בתקן בחלק 1, שאליו מפנה האכרזה? בדקתי ומצאתי.

תקן ישראלי ת"י 4373 חלק 1 מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די-נור, קטגוריות F1, F2 ו-F3 – מונחים, מגדיר: מונחים שונים הנוגעים לתכן, למבנה, לאריזה הראשונית ולבדיקות של זיקוקין די-נור בקטגוריות F1, F2 ו-F3.

בהערה לאומית נכתב: זיקוקין די-נור בקטגוריות F1, F2 ו-F3 מקבילים לזיקוקין די-נור בקטגוריות 1, 2 ו-3 בהתאמה, המופיעים בחוקים ובתקנות הישראליים הרלוונטיים.

מסקנות

בעיה מס' 1 - חלק 1 של התקן, כלל לא עוסק בקטגוריות של זיקוקין די-נור אלא במונחים. (חלק 2 של התקן עוסק בהגדרות אבל רק של זיקוקין די-נור מקטגוריות 1-3).

בעיה מס' 2 - חלק 1 של התקן לא עוסק כלל בזיקוקין די-נור מקטגוריה 4, ואפילו לא במונחים שלה. (חלק 6 של התקן עוסק במונחים של קטגוריה 4, חלק 7 בדרישות של קטגוריה 4, חלק 8 בשיטות בדיקה של קטגוריה 4 וחלק 9 בדרישות תיווי מינימליות והוראות שימוש של קטגוריה 4).

זיקוקין די-נור מקטגוריות 3 ו-4 כלל לא מוגדרים בתקן בחלק 1, שאליו מפנה סוג 11 באכרזה, שאליה מפנה סעיף 1 בחוק.

אז אם חשבתם, שזיקוקין די-נור מקטגוריות 3 ו-4 הם חומרי נפץ מאושרים, תחשבו שוב.

בסופו של יום כל מחלוקת משפטית מוכרעת בפסיקה של בתי המשפט, שמתבססים בראש ובראשונה על החקיקה.


אברהם (אבי) אילון, M.Occ.H, ממונה על הבטיחות, ממונה על הפיצוצים, בוגר קורס מפעילי זיקוקין די-נור, לשעבר רכז מקצועי של הכשרות ממונים על הפיצוצים ומפעילי זיקוקין די-נור, חבר ענף בטיחות בנפיצים באיגוד הישראלי להנדסת בטיחות בלשכת המהנדסים האדריכלים והאקדמאים במקצועות טכנולוגיים בישראל, חבר לשכת ממוני הבטיחות בישראל