המדריך הישראלי: כך תתמודדו עם הלבנות הון ומימון טרור במרחב המקוון

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת מדריך בנושא הכולל טיפולוגיות, פרשיות עדכניות, דגלים אדומים והנחיות לסקטור הפיננסי להתמודדות

המדריך הישראלי: כך תתמודדו עם הלבנות הון ומימון טרור במרחב המקוון

bigstock

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים מפרסמת מסמך מפורט ביחס לשימוש במסחר קמעונאי במרחב המקוון לשם הלבנת הון ומימון טרור, כמו גם רשימת דגלים אדומים והנחיות לגופים הפיננסיים כיצד להתמודד ולהיערך בנושא.

המדריך מציג מגמות ושיטות פעולה בולטות של גורמי פשיעה וטרור בארץ ובעולם, אשר מנצלים לרעה את המרחב המקוון לשם הלבנת הון ומימון טרור. זאת, תוך ניצול של עידן הקורונה והמעבר המואץ לפעילות כלכלית בתווך המקוון, שהובילו לזינוק חד בהיקפי המסחר הקמעונאי במרחב המקוון. 

המסמך מתמקד בעבירות הלבנת הון ומימון טרור המבוצעות תוך שימוש לרעה במסחר המקוון, והוא נועד לסייע בהבנת הסיכונים בתחום, וכן באיתור פעילות זו ומניעת הניצול לרעה של הסקטור הפיננסי על מנת לבצעה.

המסמך סוקר טיפולוגיות הלבנת הון ומימון טרור מרכזיות מהעולם, הכוללות שימוש לרעה במסחר קמעונאי מקוון. כך, למשל, הסוואת תקבולי סמים כעסקאות במוצרי צריכה באתרי מסחר מקוונים "פיקטיביים" בארה"ב. בהקשר הישראלי, יוצגו מספר דוגמאות לדיווחי גופים פיננסים לרשות בגין פעילות חריגה, שנקשרת לסחר במרחב המקוון, כמו גם פרשיה שנחקרה ברשות.

עוד פורטו במסמך הנחיות דיווח ממוקדות עבור הגורמים המדווחים על פעילות הנחשדת על-ידם ככזו, כמו גם רשימת "דגלים אדומים" אשר קיומם (לחוד או בצוותא) עלול להעיד על פעילות החשודה כהלבנת הון ומימון טרור באמצעות פעילות סחר במרחב המקוון, דוגמת מאפיינים חריגים של אתר אינטרנט המשמש את המוכר להלבנת הון, מסחר במוצרים "בלתי מוחשיים", שימוש ב-VPN כדי להסתיר את מיקומו הגיאוגרפי של אחד הצדדים המעורבים בעסקה וכו'.

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר: "עבריינים מחפשים כל העת דרכים יצירתיות כדי להעביר כספים, בייחוד על רקע הקושי בביצוע העברות כספיות ישירות בין גורמים בשל מערכות הניטור בגופי הפיננסיים והדיווח לרשות.

״הגידול החד בפעילות המסחר הקמעונאי המקוון בתקופת הקורונה הוביל לעליה ניכרת בניצולה לרעה למטרות הלבנת הון, מימון טרור והונאות מקוונות. בפרסום זה מבקשת הרשות לעדכן את הגופים הפיננסיים בדבר תופעות אלו ומספקת להם דגלים אדומים ייחודיים לזיהוייה, וזאת לשם הגברת מודעותם לנושא, צמצום ניצולם לרעה, וכדי לספק להם כלים נוספים לזיהוי פעילות חריגה של לקוחותיהם המצריכה העברת דיווח לרשות.

״מדריך זה מצטרף לשורת מדריכים ממוקדים בתופעות פשיעה שפרסמה לאחרונה הרשות המספקים העמקה בתופעות פשיעה והגברת האפקטיביות של משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור בישראל, לרבות בלדרי כספים, פעילות הונאה בזמן הקורונה ועוד".

קישור למדריך 

אולי יעניין אותך גם