לראשונה: רשם החברות מפרסם קול קורא טכנולוגי

הציבור הרחב וחברות טכנולוגיה מוזמנים להעביר הצעות לשיפורים ופיתוחים במערכות המחשוב של רשם החברות, שיהיה בהם כדי לייעל ולשפר את מתן שירותי רשם החברות לציבור

 

BIGSTOCK/Copyright: Mihailo K

משרד המשפטים יוצא בימים אלו במהלך ראשוני של 'קול קורא טכנולוגי', שמטרתו לקבל מחברות טכנולוגיה וכן מהציבור הרחב הצעות, צרכים ורעיונות לשיפורים במערכות והממשקים הטכנולוגיים והדיגיטליים שרשם החברות מציע לציבור. זאת, במטרה לייעל ולהקל על אופן צריכת השירותים השונים על ידי שיפורים במערכות הטכנולוגיות עצמן.

 הקול הקורא הדיגיטלי הוא חלק ממהלך רחב של בחינת הסדרי הרגולציה ברשם החברות, מהלך שמטרתו הגברת הערך שמספק רשם החברות לציבור, הקלה על הליכי העבודה מול הרשם והקלת הנטל הרגולטורי הכרוך בכך. נטל רגולטורי זה יכול לבוא לידי ביטוי בעלות כספית, בזמן, בחוסר בהירות או בחוסר ודאות  בשירותים שמציע רשם החברות.

 במסגרת הקול הקורא, הציבור מוזמן לשלוח התייחסויות הקשורות לממשק העבודה בתחום הטכנולוגי-דיגיטלי מול רשם החברות, ובפרט לתחומי ההתייחסות הבאים:

 -צרכים טכנולוגיים שונים שפיתוחם יוכל לשמש חברות המציעות מוצרים מסחריים משלימים לממשקים מול רשם החברות. לדוגמה: בכל הנוגע לאופן הגשת דיווחים או לרישומים שונים במערכות רשם החברות, צרכים הנוגעים לאופן רישום חברה, רישום ועיון בשעבודים וכדומה.

 -צרכים טכנולוגיים שיאפשרו מתן ערך נוסף ביחס למידע המוחצן כבר היום בחינם על ידי רשם החברות באמצעות אתר data.gov, כגון: מידע על ביצוע שינויים בחברה, קובץ פריטי חברות ועוד.

-שירותי החצנה של נתונים שונים, יצירת אפשרות להגשה ישירה מתוך מערכות מסחריות המעניקות שירותים לחברות או לנותני שירות לחברות (רו"ח, עו"ד) – למשל באמצעות API.

 -בהתייחס למידע מרשם החברות, המועבר כיום באמצעות חברות זכייניות – נבקש להבין מצרכני המידע (חברות, משרדי עו"ד וכיו"ב), העושים שימוש בשירותים אלה, איזה פיתוחים טכנולוגיים נדרשים מרשם החברות על מנת לאפשר העברת המידע באופן ישיר מרשם החברות לצרכני המידע באמצעות החברות הזכייניות, והאם הדבר נדרש.

 -הצעות לשיפור או שינוי לגבי המידע וה"מוצרים" שמופקים על ידי רשם החברות כגון נסח או תיק חברה: אופן העברתם של המסמכים, המידע הכלול בהם, אופן הצגת המידע הכלול בהם וכדומה.

 -שיפורים נקודתיים במערכות הקיימות של הרשם, לרבות הצעות לשיפור שירותים מקוונים קיימים: שירותי רישום ודיווח לרשם החברות באמצעות האתר המקוון ״תאגידים אונליין״, וכן המידע הניתן לציבור באמצעות האזור האישי הממשלתי בנושא חברות והשירותים המוצעים לגורמים בחברה כפי שפורסמו באתר ״רשם החברות Safety״.

אולי יעניין אותך גם