מאמינים: אלביט גייסה אג״ח בסך 1.9 מיליארדי ש״ח

סמנכ"ל הכספים, יוסי גספר, אמר לגלובס: "אנחנו מאוד שמחים מהאמון שקיבלנו מהשוק, שהוא הרבה מעבר לציפיות שלנו. התכוונו לגייס 1.2 מיליארד שקל, ההיענות הייתה פי 3 בערך, וסיכמנו על גיוס של 1.9 מיליארד שקל״

צילום: אלביט

אלביט מערכות הודיעה אתמול (ג), בהמשך להודעתה מיום 10 ביוני, 2021 בקשר עם הצעת אג"ח פוטנציאלית בישראל, כי שלושה מכרזים למשקיעים מסווגים (כהגדרתם בתקנות מכח חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, "משקיעים מסווגים") נערכו להנפקתן של שלוש סדרות אג"ח חדשות: סדרות ב, ג ו-ד של החברה ("אגרות החוב" ו"המכרזים המוסדיים", בהתאמה).

אגרות החוב הוצעו למשקיעים מסווגים ביחידות, כאשר כל יחידה כללה 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב מסדרה מסוימת (סדרה ב, ג' או ד'), בדרך של שלושה מכרזים, מכרז ביחס לכל סדרה, על שיעור הריבית השנתית שאותה סדרה תישא.

במסגרת המכרזים המוסדיים, הוגשו לחברה על ידי המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות החוב כדלקמן: אגרות חוב (סדרה ב') בשווי כספי כולל של כ- 2.25 מיליארד ש"ח (כ- 691 מיליון דולר), אגרות חוב (סדרה ג') בשווי כספי כולל של כ-436 מיליון ש"ח (כ- 134 מיליון דולר) ואגרות חוב (סדרה ד') בשווי כספי כולל של כ-765 מיליון ש"ח (כ- 235 מיליון דולר).

בכוונת החברה לקבל התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת 1,500,000 יחידות של אגרות חוב (סדרה ב') בשיעור ריבית שנתי מקסימלי של 1.08%, 200,000 יחידות של אגרות חוב (סדרה ג') בשיעור ריבית שנתי מקסימלי של 2.12% ו- 200,000 יחידות של אגרות חוב (סדרה ד') בשיעור ריבית שנתי מקסימלי של 2.67%.

סמנכ"ל הכספים, יוסי גספר, אמר לגלובס: "אנחנו מאוד שמחים מהאמון שקיבלנו מהשוק, שהוא הרבה מעבר לציפיות שלנו. התכוונו לגייס 1.2 מיליארד שקל, ההיענות הייתה פי 3 בערך, וסיכמנו על גיוס של 1.9 מיליארד שקל. הגיוס מתחלק לשלוש סדרות: סדרה ב' היא שקלית, גייסנו בה 1.5 מיליארד שקל, כשהבקשות עבורה הגיעו ל-2.25 מיליארד שקל, המח"מ הוא 4.4, והריבית היא של 1.08% - שזה 0.66 מעל הממשלתי, ריבית מצוינת.

״סדרה ג' דולרית בריבית 2.12%, 1.12% מעל הממשלתי, עם מח"מ 4.3, וסדרה ד' גם היא דולרית למח"מ 6.7, שעבורה קיבלנו בקשות של 765 מיליון שקל ולקחנו רק כ-200 מיליון שקל, בריבית 2.67% שזה חצי אחוז מעל הממשלתי - דבר חריג מאוד לטובה. זה בעצם מעביר מסר של קוני האג"ח, אלה תנאים שבדרך כלל לא רואים".

 
  
 

אולי יעניין אותך גם