אתגר למשרד הביטחון: ניתנה לו חצי שנה לתיקון חוק חומרי הנפץ 

משרד הביטחון מנסה לדחות ככל הניתן יישום רגולציית IATG של האו״ם בארגונים ביטחוניים החונים תחתיו. הפעם, וועדת חוץ וביטחון, הרימה לו אמברקס ונתנה לו חצי שנה לתקן חקיקה קיימת. משרד הגנת הסביבה נאלם 

קרדיט: דוברות הכנסת – דני שם טוב

וועדת חוץ וביטחון אישרה למשרד הביטחון רק חצי שנה, במקום שנה, את הוראת השעה הקובעת שההסדרים בנושא חומרי נפץ, החלים על מפעלי מערכת הביטחון, ימשיכו לחול גם על מפעלים ביטחוניים שהופרטו. במקביל, משרד הגנת הסביבה נדרש להחיל השבוע את הוראות הרגולציה של האו״ם (IATG) על המשק הישראלי (למעט החלק המוחרג על ידי הוראת השעה לעיל). 

עו"ד ערן יוסף מהייעוץ המשפטי במשרד הביטחון, הציג את הצעת החוק, אשר ביקשה להאריך את תוקף הוראת השעה בשנה נוספת. עו"ד יוסף אמר כי משרדי הממשלה עובדים על הצעת חוק אשר תסדיר את הפיקוח הרחב על חומרי הנפץ, לאור ההערות שקיבלו משרדי הממשלה מוועדת החוץ והביטחון וצוות הייעוץ המשפטי שלה. 

עו"ד יוסף הבהיר כי הצעת החוק שתונח בכנסת ה-24 תהיה שונה מזו שהונחה בכנסות ה-20 וה-23, ודרושים למשרדי הממשלה עוד כחודשיים כדי להגיע לנוסח שיטמיע את ההערות ויונח על שולחן הכנסת והוועדה. כאמור, ועדת החוץ והביטחון הזמנית, בראשות ח"כ רם בן ברק, אישרה אתמול (ב'), פה אחד, לקריאות שניה ושלישית את הצעת חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 4 – הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2021. 

הצעת החוק שאושרה מאריכה את תוקפה של הוראת השעה המסדירה את ההוראות לגבי מפעלים ביטחוניים שהופרטו בחצי שנה נוספת, עד ליום 6 בינואר 2022. תקופה זו נועדה לאפשר להשלים את הליכי החקיקה הרחבים יותר, בהם יידונו אופי הפיקוח על חומרי נפץ במפעלים הביטחוניים והיחסים בין הרגולטורים השונים. 

זאת, מבלי להותיר חלל ריק בכל הנוגע לפיקוח על חומרי נפץ במפעלים ביטחוניים שהופרטו, נוכח פקיעת הוראת השעה ב-6 יולי. יו"ר הוועדה הסכים עם חברי הוועדה כי לאור הערכת משרד הביטחון שהצעת החוק תונח בעוד חודשיים, הרי שחצי שנה של הארכת תוקף הוראת השעה היא זמן מספיק להסדרת הנושא, ולפיכך הסכימו כולם על תיקון הצעת החוק בהתאם. 

ח"כ שלמה קרעי הגיש 663 הסתייגויות להצעת החוק, אולם לאחר דין ודברים הסכים כי רק 30 מהן יועלו להצבעה. הוועדה דחתה את כולן ברוב קולות. לאחר מכן העלה יו"ר הוועדה, ח"כ רם בן ברק, את הצעת החוק להצבעה וזו אושרה, כאמור, פה אחד.
 

אולי יעניין אותך גם