דעה | משרד העבודה מסכן את ביטחון המדינה - אינו מסדיר מרשם בעלי מקצוע בתחום זיקוקי דינור 

המהומות שפרצו בישראל במקביל למבצע ״שומר החומות״ כללו שימוש בזיקוקי דינור כנשק המופנה לעבר אזרחים וכוחות הביטחון. ועדיין, משרד העבודה נמנע מהסדרת התחום 

דעה | משרד העבודה מסכן את ביטחון המדינה - אינו מסדיר מרשם בעלי מקצוע בתחום זיקוקי דינור 

צילום: משטרת ישראל

בעקבות הביקורת על כך שבמשך עשרות שנים משרד העבודה טרם פרסם תקנות בטיחות לגבי זיקוקי דינור, לאחרונה משרד העבודה פרסם נוהל חדש שאמור להיות בסיס לתקנות בנושא.

כעת מתברר שמינהל הבטיחות במשרד העבודה, מפר לפחות שלוש חובות שהוטלו עליו במסגרת הנוהל הזה. הנוהל לגבי זיקוקי דינור מחייב את משרד העבודה לנהל "מרשם", שהינו פנקס לרישום של מוסדות להכשרה, מתמחים, מפעילי זיקוקין, מחסנאים ומדריכים מוסמכים לנושא זיקוקי דינור.

מרשם בעלי מקצוע

לגבי המרשם האמור נקבע בנוהל כי מפקח העבודה הראשי יפרסם באתר האינטרנט של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, את המוסדות להכשרה ואת בעלי תעודות ההכשרה התקפות, וכי המרשם ינוהל בידי מפקח העבודה הראשי והוא יהיה פתוח ונגיש לעיון הציבור.

הנוהל מגדיר: "מדריך מוסמך" - מפעיל זיקוקיו מוסמך בעל ניסיון שאושר ע"י מינהל הבטיחות ועבר הכשרה במוסד להכשרה כמדריך מוסמך והוא רשום במרשם. "מוסד להכשרה" - גוף, שמפקח העבודה הראשי הסמיכו להכשיר ולהעניק תעודת הכשרה למתמחה, מפעיל זיקוקין, מדריך מוסמך ומחסנאי, לפי העניין.

"מחסנאי" - מי שאושר, ע"י מינהל הבטיחות, לשמש כמחסנאי למחסן זיקוקין והוא רשום במרשם. מעיון במרשם בעלי תפקיד בבטיחות ובבריאות בתחום העבודה  באתר האינטרנט של משרד העבודה, גיליתי שכלל לא מופיעים בו מדריכים מוסמכים לזיקוקי דינור, מחסנאים מוסמכים לתחום זה, וככל הנראה גם מוסדות להכשרה (בתי ספר העורכים הכשרות והסמכות לבעלי תפקידים הנדרשים בענף זיקוקי הדינור).

אני סבור כי בכך משרד העבודה פוגע במוסדות ובאנשים מוסמכים, הראויים להופיע במרשם אך שלא הוכללו בו, ובכך הוא פוגע בפרנסתם ובשמם הטוב. מעבר לחשיבות לכך שהאנשים המטפלים בזיקוקי דינור, שהינם פריטים נפיצים העלולים לסכן חיי אדם, חייבים להיות רשומים במרשם האמור, יש לנושא חשוב זה גם היבט ביטחוני.

חובת עדכון המרשם 

אחד הנושאים שאמור להופיע במרשם זה הינו מוסדות ואנשים אשר נמחקו מהמרשם. על פי הנוהל של משרד העבודה, יש מספר עילות למחיקה מוסד או אדם מהמרשם. הוא אינו ממלא את תפקידו או את דרישות הבטיחות הנוגעות לעיסוקו או שאינו מסוגל למלאן, או שהוא שרוי במצב העלול לסכן את עצמו או את העובדים עמו, לרבות בשל השפעת סמים או משקאות משכרים או מחמת ליקוי גופני או נפשי;  

הוא אינו ממלא אחר אחד או יותר מן התנאים לפי נוהל זה. תעודת ההכשרה ניתנה לו על יסוד מידע כוזב או שגוי. עבר עבירה הקשורה בעיסוקו או עבירה שמחמת חומרתה ונסיבותיה אין הוא יכול להמשיך לעסוק בעבודה בזיקוקין. משטרת ישראל אינה ממליצה על עיסוקו כמפעיל זיקוקין דינור.  הנוהל קובע, בין היתר, כי הודעה על מחיקה מהמרשם תפורסם לידיעת הציבור באתר האינטרנט של המשרד. מכאן אנו למדים על חשיבותו הרבה של המרשם גם לשמירה על ביטחון הפנים במדינת ישראל.

העדר מרשם מסודר - פגיעה בביטחון המדינה

במהלך מבצע "שומר החומות", אירעו מקרים רבים שבהם פורעים התקיפו אזרחים ואת גורמי שמירת החוק באמצעות ירי ישיר של זיקוקי דינור. על מנת למזער זליגה של זיקוקי דינור מסוגים מסוכנים במיוחד לגורמים עברייניים וחבלניים, קיימת חשיבות גדולה לכך שרק לאנשים אמינים ומוסמכים תהיה גישה לזיקוקי דינור מסוגים אלו.

המרשם נועד, בין השאר, לקבוע למי יש סמכות להחזיק בזיקוקי דינור, ולהקשות על אנשים בלתי ראויים ועל אנשים שסרחו, את הגישה לזיקוקי דינור מסוכנים. ניתן להעריך שקיים חשש מהותי כי עלולות להיות משמעויות חמורות, מבחינת התוצאות שעלולות להתרחש, בעקבות ההתרשלות של עובדי משרד העבודה, לגבי עניין זה.

אני סבור כי בגלל שמינהל הבטיחות אינו מבצע את חובתו לנהל את המרשם האמור, לא רק שהוא פוגע בבטיחות, אלא שהוא גם פוגע בביטחון המדינה. 


המחבר הוא מהנדס יועץ בתחום החומרים המסוכנים, חבר ענף בטיחות נפיצים באיגוד הישראלי להנדסת בטיחות, מחבר ומתרגם ספרים ובהם "מדריך תגובות חירום בתקריות חומרים מסוכנים".

אולי יעניין אותך גם