אלביט, רבעון ראשון 2021: צבר הזמנות של 11.8 מיליארד דולר

הרווח הנקי Non-GAAP הסתכם ב- 76.2 מיליון דולר (6.8% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 72.0 מיליון דולר (6.7% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד

בצלאל (בוצי) מכליס. צילום: אלביט

אלביט דיווחה על תוצאות פעילותה ברבעון הראשון של 2021 שהסתיים ב- 31 במרץ 2021. "התוצאות הפיננסיות שלנו לשנת 2021 החלו בצורה טובה, עם גידול בהכנסות בשיעור של 4.4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד״, אמר בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות. 

״ביקוש מתמשך למוצרים ולפתרונות שלנו מלקוחות ברחבי העולם הוביל לגידול בשיעור של 9% בצבר ההזמנות שלנו שהגיע לשיא של 11.8 מיליארד דולר. צבר ההזמנות הגבוה ומגוון הזדמנויות עסקיות נרחב מספקים לנו בהירות וביטחון בעתיד החברה". הכנסות החברה ברבעון הראשון של שנת 2021 הסתכמו ב- 1,118.3 מיליון דולר בהשוואה ל- 1,071.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2020. 

צבר ההזמנות של החברה ליום 31 במרץ 2021 היה 11.8 מיליארד דולר, לעומת צבר של 10.8 מיליארד דולר ליום 31 מרץ 2020. כ- 68% מצבר ההזמנות של החברה מיועד למכירה ללקוחות מחוץ לישראל. כ- 59% מצבר ההזמנות מיועד לביצוע במהלך 2021 ו- 2022.

הרווח הנקי Non-GAAP המיוחס לבעלי המניות הרגילים של החברה ברבעון הראשון של 2021 הסתכם ב- 76.2 מיליון דולר (6.8% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 72.0 מיליון דולר (6.7% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. 

תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת במהלך הרבעון הראשון של 2021 הסתכם ב- 13.1 מיליון דולר, בהשוואה ל- 9.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020. 

הרווח הגולמי Non-GAAP לרבעון הראשון של שנת 2021 הסתכם ב- 286.2 מיליון דולר (25.6% מסך ההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 295.4 מיליון דולר (27.6% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. 

הוצאות המחקר והפיתוח, נטו לרבעון הראשון של שנת 2021 הסתכמו ב- 84.3 מיליון דולר (7.5% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 80.4 מיליון דולר (7.5% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. 

הוצאות השיווק והמכירה, נטו לרבעון הראשון של שנת 2021 הסתכמו ב- 51.5 מיליון דולר (4.6% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 70.5 מיליון דולר (6.6% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. 

הוצאות הנהלה וכלליות, נטו לרבעון הראשון של שנת 2021 הסתכמו ב- 61.8 מיליון דולר (5.5% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 58.0 מיליון דולר (5.4% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח התפעולי Non-GAAP ברבעון הראשון של 2021 הסתכם ב- 92.9 מיליון דולר (8.3% מסך ההכנסות), לעומת רווח תפעולי של 90.4 מיליון דולר (8.4% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. 

לקריאת הדו״ח המלא

אולי יעניין אותך גם