ראיון מיוחד: על השת״פ בין גדוד הלוחמה האלקטרונית של צה״ל לאוגדה 91

בתרגילים של אוגדת 91 בצפון באחרונה, ניתן היה לראות בצמידות ליחידות הלוחמות את צוותי לוחמי ולוחמות הספקטרום, לוחמי ל"א מגדוד פסגות, כשהם צמודים למפקדים בשטח ונותנים להם "סיוע ספקטרום"

צילום: דובר צה״ל 

גדוד פסגות: הלוחמים שנלחמים עם אלקטרונים נגד אלקטרונים. גדוד הספקטרום והל"א של צה"ל. מדובר בגדוד של לוחמי צה"ל שנלחם נגד אויב שאין רואים אותו – אלקטרונים המתעופפים באוויר. הוא גם מפעיל אמל"ח שיורה, אך לא פגזים ולא טילים ולא חימושים, אלא אלקטרונים.

שיבוש מערכות אויב

גדוד פסגות, שזכה לקבל מאלוף פיקוד צפון אלוף אמיר ברעם את 'מגן כוכב הצפון' שהוענק ליחידות ולאנשים שהוגדרו 'מעולים'. גדוד לוחמת ספקטרום 5114 ש"סייע לפיקוד במשימות הגנה במרחב הספקטרלי, השתלב במשימות אוגדה 91, פעל לשיבוש מערכות אויב, בהגנת השמים בתווך הספקטרלי, ויצר חופש פעולה במשימות ההתקפה וההגנה", כך נאמר בנימוקי הענקת 'מגן כוכב הצפון' לגדוד פסגות.

גדוד פסגות הוא ותיק בחיל התקשוב, אך בעשור האחרון הוטלו עליו משימות הגנה והתקפה בממד לחימת הספקטרום, בעקבות הגדרת תחום הספקטרום כמאמץ צה"לי ותווך מרכזי בפעילות הצבא. 

וכך, בתרגילים של אוגדת 91 בצפון באחרונה, ניתן היה לראות בצמידות ליחידות הלוחמות את צוותי לוחמי ולוחמות הספקטרום, לוחמי ל"א מגדוד פסגות, כשהם צמודים למפקדים בשטח ונותנים להם "סיוע ספקטרום". מפקדם המג"ד סא"ל י', צמוד בחפ"ק למפקד האוגדה ומסייע לו בנטרול וביטול הפרעות ספקטרליות כלשהן של "הצד השני". 

חלק נכבד מהפעילויות של לוחמי ל"א, של הגדוד כולו ושל הפעילות במרחב הספקטרלי הן מסווגות. בגדוד פסגות מקפידים על שמירת סודיות וחשאיות מלאות בכל שלבי השרות, מהרגע הראשון של הלוחם ביחידה. בשיחה עם ישראל דפנס חשף המג"ד סא"ל י' טפח ממשימות הגדוד: "אנו מכירים תחומי לחימה מסורתיים באוויר, ביבשה ובים. בשנים האחרונות נוספו שני מרחבים חדשים – ספקטרום וסייבר. 

״זה הממד הקיברנטי, ממד המידע. גדוד פסגות ממונה על מרחב הספקטרום בצה"ל, תווך אלקטרו-מגנטי שכל אדם שמעיל טלפון סלולרי חכם או ציוד דומה אחר נתקל בו, והוא למעשה חלק ממנו. כך גם האמל"ח הצבאי המתקדם, הדרוש לביצוע משימה וכדי לדעת היכן אנו  נמצאים".

ממד ההגנה: הקניית היכולת לצה"ל לתפקד בכל שלב ובכל תרחיש תחת איום במרחב הספקטרלי. חייבים להניח, ויודעים, שגם האויב מצוי בתווך הספקטרלי ול"א וינסה לפעול. ההגנה שמספק גדוד פסגות איננה רק כלפי אויב מחוץ, אלא גם נגד גורם מבית. 

לדוגמה: אזרח ישראלי תמים מפעיל רחפן, או מטוס אזרחי שטס בשמים ומשדר. שניהם פועלים על תדרים העלולים להפריע לציוד צה"לי. בגדוד פסגות מכנים מצב זה קונפליקט, שמומחי הגדוד נקראים לפתור, "ליישב סכסוך ספקטרלי פנימי". במציאות הצבאית פעילות ההגנה של גדוד פסגות מיועדת לגלות ולחשוף פעילות ל"א של האויב, זיהוי איום.

המג"ד י' מסביר את תוכן הממד השני של הגדוד, התקפה: "הגדרה פשטנית היא 'עלי למנוע מהאויב לעשות לי מה שאני יודע לעשות לו'. ההתקפה נועדה להצר את חופש הפעולה של הצד השני. ״יצרנו תורה שלמה של ארגון המרחב הספקטרלי. כאשר יש  הפרעת שידורים מהצד השני, או חסימת שידורים, או שיבושים עלינו לזהות אותם וללחוץ על הכפתור. כלומר למנוע את השיבוש, את החסימה, את ההפרעה. לנטרל את האויב.״ 

״איך בדיוק עושים אל זה ומה סוגי האמל"ח שמפעילים לוחמי הגדוד, על כך אין מרחיבים את הדיבור. אבל זו לוחמת ל"א קלאסית, שהעיקרון שלה פשוט ובסיסי - כשאני מדבר בקשר, אני מפריע למישהו אחר לדבר על אותו תדר. אני חוסם ומשבש אותו. בתחום הצבאי אנו חייבים להעריך שמה שאנו עושים, גם האויב יודע. זה המתח מבין ההגנה להתקפה וכך הם שלובים יחדיו זה בזה. לגלות איום ולהגן עזרת התקפה".

עמית או טורף
גדוד פסגות מיומן לבצע הגנה והתקפה. הפלוגות מצויות בכל הפיקודים המרחביים, ויש פעילות ספקטרום ול"א גם עם זרועות האוויר והים. מדובר בגדוד סדיר, המונה מאות חיילות וחיילים העוברים מסלול הכשרה ארוך ומורכב. בגדוד שלושה מקצועות: לוחם ל"א,  טכנאי ל"א וחוקר ספקטרום.

לוחם ל"א הוא לוחם לכל דבר, מוגדר כלוחם חוד, היודע לתפעל את המערכות הייעודיות ואת האמל"ח הייחודי. טכנאי ל"א הם בדרך כלל בוגרי כיתות י"ג וי"ד במגמות הנדסאי אלקטרוניקה המטפלים בשלמותו ובאחזקתו של הציוד. 

חוקר ספקטרום, אף הוא הנדסאי אלקטרוניקה בהכשרתו הטרום-צבאית, ותפקידו בכוח לבחון את המרחב הספקטרלי בזירה או בגזרת הלחימה שבה הוא פועל ולהתריע למפקדים היכן יש חסימה. היכן מישהו משגר אותות חשודים, ולקבוע אם השידורים הם פוגעניים, או שמא הם בכלל של כוחותינו, האם זה עמית או טורף.

צוות לוחמת ספקטרום בגדוד פסגות יכלול לוחם ל"א, טכנאי ל"א וחוקר ספקטרום, והם יפעלו ביחד למיצוי משימות התווך הספקטרלי. צוות כזה מסייע גם להנגשת עולם הספקטרום ליחידות הלוחמות, המתמרנות ולמפקדיהן, להביא לידיעתם נוכחות של גורמים מפריעים וכיצד להפעיל נגדם את יכולות התקיפה של הגדוד.

השת"פ עם אוגדה 91

בהענקת מגן כוכב הצפון נאמר כי גדוד פסגות "פעל לשיבוש מערכות אויב, יצר חופש פעולה במשימות ההתקפה, ההגנה וההונאה". על עניין ההונאה אין המג"ד סא"ל י' מוכן להרחיב. על השת"פ עם אוגדה 91 בצפון הוא אומר: "סייענו לפיקוד האוגדה להבין את התווך הספקטרלי כדי שיוכלו לתמרן עם הכוחות בחופשיות. מתגלה שבש בצד השני, תפקידנו להסביר את המשמעויות ולהפעיל את המערכות שלנו לנטרול. 

"בתרגיל האמור ישבתי בחפ"ק ליד המאו"ג (מפקד האוגדה) כדי לשלוט על פעילות צוותי הגדוד בשטח. סייענו גם למאמץ הגנת השמים באמצעות חסימת ערוצי תקשורת של כלי טיס. כל הפעילות הזאת של הגדוד בוצעה תוך תיאום, שת"פ וסינרגיה מלאים עם האוגדה ועם פיקוד הצפון. בתחקירים שאחרי האימון ניתן בעזרת ספקטרום אנלייזר לבדוק אם ביצענו את כל המשמות ואם אמנם שיבשנו את כל שידורי האויב והתקשורות שלו". 

בעלי שלושת המקצועות בגדוד הספקטרום פסגות מאומנים לשהות בשטח תקופות ארוכות, בנים ובנות לוחמות. מסלול ההכשרה שלהם ארוך, כשמונה חודשים, ועל המפקדים בגדוד מוטלת האחריות לשמור על מתח מבצעי מתמיד באירועים מתמשכים. 

עבודת לוחם ל"א דורשת ריכוז וכושר הקשבה, ואלו משימות שלא קל לבצען בתנאי שדה בחורף ובקיץ, ברעש, בצפיפות, בחול ובאבק. מכיוון שבעולם הספקטרום והל"א יש מידה מסוימת של מסתורין, נדרשים אנשי הגדוד, מרמת הצוות ועד המג"ד, להסביר, ליידע ולשכנע את המפקדים בחיוניות וחשיבות תפקידיהם בתווך הספקטרלי. 

מג"ד פסגות סא"ל י' הוא בן 37,  תושב קריית גת, נשוי ואב לשנים, עבר מסלול במערך הקרבי של חיל התקשוב, קצין קשר חטיבתי, סמג"ד ב'צוק איתן', רמ"ד סייבר, וכיום מג"ד פסגות. "אנו מפתחים יכולת לתפקד בכל שלב ובכל תרחיש של איום ספקטרלי. בכך אנו תורמים להגברת המודעות בצה"ל לסכנות האיום הספקטרלי, שהוא חי וקיים".   

אולי יעניין אותך גם