משרד הביטחון ממשיך לתמוך בתשלום משכורות למחבלים בישראל 

המשרד עשה צעד מצוין לתקף את תיקון 67 ביו״ש. עם זאת, ולמרות התשתית החוקית, הוא אינו מפעיל את צה״ל לחלט כספים ולעצור אישים העוסקים בתשלום למחבלים ביו״ש

אילוסטרציה. אריאל חרמוני - משרד הביטחון 

הכותרת בלבלה אתכם? הכל טוב. זו המציאות בישראל. משרד הביטחון עשה צעד חשוב בסוף דצמבר האחרון והכניס לתוקף את תיקון 67 ביו״ש. זאת, לאחר שנים של דחיות חוזרות. התיקון מאפשר לממשלת ישראל לפעול נגד אלו שתומכים בטרור באמצעים פיננסיים, כולל תשלום משכורות למחבלים. אבל מה הטעם בתשתית חוקית אם לא משתמשים בה? 

מה ישראל יכולה לעשות? ובכן, לממשלת ישראל יש זרוע ביצוע, אולי אתם מכירים אותה, צה״ל. באמצעות צה״ל, אפשר להכנס ליו״ש, לחלט כספים או לעצור אנשים שפועלים לממן טרור נגד ישראלים. למשל, אם בנק מסוים מעביר משכורות למחבלים או למשפחות שלהם - צה״ל יכול להכנס לבנק בדלת הראשית ולקחת מזומנים באותו שווי. צה״ל גם יכול לעצור את אלו בבנק שהיו אחראים לאשר את העברת הכספים. ככה פשוט. 

המטרה אינה להתעלל בפלסטינים, אלא לייצר הרתעה פיננסית. כזו שתגרום לרשות הפלסטינית, או לכל גורם אחר ביו״ש, לחשוב פעמיים טרם התמיכה הפיננסית בטרור נגד ישראלים. ״בשבוע שעבר שילמה הרש"פ את משכורות המחבלים הכלואים והמחבלים המשוחררים״, אומר סא״ל (מיל׳) עו״ד מוריס הירש, ראש המחלקה המשפטית של ׳מבט לתקשורת הפלסטינית׳.

״זו הפעם הראשונה שהרש"פ משלמת את משכורות המחבלים מאז שנכנס לתוקף, ביום 30 בדצמבר 2020, הסעיף בחוק איו"ש שהפך את תשלום המשכורות לעבירה פלילית. אם לא יפעל שר הביטחון על מנת לאכוף את החוק, ולמצות את הדין עם העבריינים, ייגרם נזק כבד ביותר לביטחון מדינת ולהרתעתה, ועלול הדבר להתפרש כהסכמת שר הביטחון בממשלת ישראל לתשלום תגמולים למחבלים, ובכלל זה רוצחי ישראלים.״ 

בנוסף, יזם עו״ד הירש יחד עם חברי הכנסת אבי דיכטר ואורית סטרוק הצעת חוק הקובעת, שמחבל ישראלי שהורשע ויושב בכלא, ומקבל כספים מהרשות הפלסטינית בתמורה לפיגועי הטרור שביצע - יאבד את זכות האזרחות והתושבות שלו, ויגורש לתחומי הרשות הפלסטינית מיד עם שחרורו.  

הצעת החוק תחת השם ״הצעת חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"א - 2021״ בינארית - אם מחבל מורשע בישראל מקבל או קיבל כספים בשל מעורבתו במעשה הטרור - אזרחותו הישראלית תשלל והוא יגורש לשטחי הרשות. אם ירצה, יוכל להחזיר את הכסף לאוצר המדינה, ולשמור על אזרחותו הישראלית. 

״כך למשל, רוצחי החייל אברהם ברומברג ז"ל בשנת 1980, מקבלים מהרש"פ משכורת חודשית בסך 12,000 ₪ כל אחד. על פי חישובי מכון 'מבט לתקשורת פלסטינית', עד סוף חודש אוקטובר 2020 שילמה הרש"פ לרוצחים סכומים מצטברים של 3,608,400 שקלים חדשים, רק בשל כך שרצחו חייל צה"ל״, נכתב בהצעת החוק. 

״[...] מוצע ליצור זיקה ברורה בין קבלת שכר עבור ביצוע מעשה הטרור לבין הזכות לאזרחות או תושבות. על פי הצעת החוק, אזרח או תושב שמוכח לגביו שקיבל תשלום מהרש"פ עבור ביצוע מעשה טרור, ייחשב כמי שוויתר מיוזמתו על אזרחותו או תושבותו, ומעמד זה יבוטל על ידי שר הפנים, בכפוף למתן זכות טיעון שתינתן לו. בנוסף, מוצע לקבוע כי אזרח או תושב שבוטל מעמדו בהתאם לחוק, ישוחרר מהכלא ישירות לתחומי הרש"פ, כיוון שהוא שולל במעשיו את זיקתו למדינת ישראל ומבהיר את רצונו להיות נתין של הרש"פ." 

אולי יעניין אותך גם