סיכון זיקוקי הדינור: נוהל בטיחות חדש בנושא נעדר מרחקי הפרדה בין מחסן מסוכן לסביבת מגורים 

מינהל הבטיחות במשרד העבודה פרסם נוהל חדש לטיפול בזיקוקי דינור. אולם, מהנוהל החדש נשמטה טבלת מרחקי הביטחון ממחסנים שבהם מאוחסנים זיקוקי דינור

זיקוקים שנתפסו בפשיטה משטרתית בישראל. צילום: משטרת ישראל

במהלך השנה האחרונה כתבתי מספר פעמים על כך שכבר עשרות שנים אין תקנות המסדירות את השימוש בזיקוקי דינור, ובמקומן הייתה טיוטת נוהל בטיחות בעבודה עם זיקוקין דינור" (שכנראה נועד להיות בסיס לתקנות). ככל הנראה, לא היה לטיוטת נוהל זה מעמד חוקי כלשהו.  מעבר לכך, מדובר על טיוטת נוהל סודי שאינו חשוף לציבור

בימים האחרונים התבשרתי כי, בשעה טובה, מומחי מינהל הבטיחות פרסמו נוהל חדש בנושא חשוב זה, באופן זמני, עד להשלמת התקנות בנושא. יש לציין כי העיתוי של פרסום הנוהל החדש הוא מוצלח במיוחד – לקראת יום העצמאות, שבו מתרחש השיא של שיגור זיקוקי דינור.

למרות שהנוהל עדיין לא פורסם באופן רשמי, זה הזמן להעריך ולכבד את המאמץ שהשקיעו בכך שר העבודה והרווחה – ח"כ איציק שמולי, ראש מינהל הבטיחות והבריאות תעסוקתית ומפקח עבודה ראשי – מהנדס חזי שוורצמן, סגן מפקח עבודה ראשי – מהנדס אריה (אריק) שמילוביץ', ראש תחום תעשייה, חומרי נפץ ומפעלים ביטחוניים – מהנדס אלי שמואל וצוות המחלקה המשפטית במינהל הבטיחות.

נוהל חסר

למרות התשבחות המגיעות למשרד העבודה על עצם הכנת הנוהל והפצתו, לא ניתן להתעלם מכך שהנוהל הופץ באופן שעלול להראות כשלומיאלי ורשלני. לא צורפו אליו התוספות לנוהל, שהנוהל עצמו מפנה אליהן, ולכן לא ניתן לקרא את הנוהל במלואו.  יש לקוות שמדובר בתקלה טכנית שתתוקן בימים הקרובים.

מהשוואה בין טיוטת הנוהל הישן לנוהל החדש (ללא הנספחים שאמורים להופיע בסופו), אחד הנושאים הבולטים ביותר הוא שמהנוהל החדש נשמטה טבלת מרחקי הביטחון ממחסנים שבהם מאוחסנים זיקוקי דינור.  

לא יכול לבוא חולק על כך שטבלת המרחקים שהופיעה בנוהל הקודם הייתה מוטעית מיסודה, בלתי סבירה והיא גרמה לסיכון בלתי קביל לאנשים ולמתקנים שנמצאו בקירבת מחסני זיקוקי דינור. לכן ההחלטה של פקידי מינהל הבטיחות להחליף טבלה זו הייתה מוצדקת לחלוטין (גם אם היא נעשתה באיחור של שנים רבות).

בנוהל החדש נקבע כי על זיקוקי דינור המסווגים בקבוצות סיווג סיכון 1.1G ו- 1.2G יחולו דרישות פרק ד' בתקנות חומרי הנפץ, ואולם בנוהל החדש לא מצאתי התייחסות מיספרית למרחקי הפרדה הנדרשים ממחסנים המכילים זיקוקי דינור המסווגים בקבוצות סיווג 1.3 ו- 1.4 (וקיימים סוגים רבים של זיקוקי דינור מסוגים אלו).

החשש: המפקח יחליט איך שבא לו

ההתייחסויות העקיפות היחידות שמצאתי בנוהל החדש למרחקי הביטחון הנדרשים ממחסנים המכילים זיקוקי דינור מסוגים אלו, הן דרישות לאישור המחסן ולאישור כמויות זיקוקי הדינור המירביות שיאוחסנו בו, על ידי מפקח עבודה אזורי. למעשה על פי הנוהל החדש, קביעת מרחקי הביטחון ממחסני זיקוקי דינור המכילים זיקוקי דינור מסוגים מסוכנים, תוטל על מפקח עבודה אזורי, על פי שיקול דעתו.

קביעת מרחקי הפרדה ממחסנים המכילים זיקוקי דינור מצריכה מומחיות וידע מקצועי המבוסס על נתונים וחישובים, וראוי שמרחקים אלו יתבססו על מיטב הידע המקצועי הקיים כיום בעולם. באופן שיבטיח את הבטיחות של כל הגורמים הקשורים לאיחסון והפעלת זיקוקין במדינת ישראל, ויבטיח גם את הבטיחות של השכנים הנמצאים בסביבת המחסנים שבהם מאוחסנים זיקוקי הדינור.

אין זה מיותר לציין כי במקרים רבים שבהם התפוצצו מחסני זיקוקי דינור, בארץ ובעולם, הנזק הסביבתי למבנים שהיו בשכנות למחסני זיקוקי הדינור, והסיכון לאנשים רבים שהיו בסביבה, עלו בהרבה על הנזק שנגרם למחסני זיקוקי הדינור שהתפוצצו, ולעובדים המועטים בהם.

יש להניח שמפקח עבודה אזורי אינו תמיד מומחה לנפיצים, ואין לו תמיד את הידע הנדרש לגבי מרחקי הפרדה הנדרשים עבור זיקוקי דינור, על מנת שהוא יוכל להפעיל שיקול דעת סביר.  מעבר לכך, הדבר עלול ליצור פתח לעיוותים, כאשר מבעל מחסן זיקוקי דינור שאינו חביב על המפקח יידרש מרחק ביטחון של קילומטרים רבים, ואילו מבעל מחסן זיקוקי דינור שחביב על המפקח, יידרש מרחק ביטחון של עשרות מטרים בלבד.

הטלת קביעת מרחק הביטחון על מפקח עבודה אזורי רק על פי שיקול דעתו, ללא מסגרת של הנחיות כלשהן, עלולה אף לסכן את המפקח, באופן אישי, מבחינה משפטית, כי אם יתברר בדיעבד ששיקול הדעת שלו היה בלתי סביר, הוא עלול לעמוד בפני סיכון של העמדתו לדין בגין התרשלות.

במדינות מתוקנות יש כללים ברורים הקובעים את מרחקי הביטחון הנדרשים ממחסנים שמאחסנים בהן זיקוקי דינור, בהתאם לכמות זיקוקי הדינור המרבית המותרת לאיחסון במחסנים אלו.

מסתירים מהציבור 

לפני שנים ספורות, המשרד להגנת הסביבה הוציא דו"ח שכותרתו "תאונות זיקוקין – סיכונים ודרכי מניעה" (להלן: "דו"ח גורן").  דו"ח זה הוכן על ידי מהנדס אריק גורן, שאין חולק על כך שהינו בר סמכא ואחד המומחים המובילים בישראל בנוגע לנהלי בטיחות לגבי איחסון של חומרים נפיצים. "דו"ח גורן" סוקר בהרחבה, בין השאר, את מרחקי הביטחון הנדרשים ממחסני זיקוקין במספר מדינות ברחבי העולם. 

למרבה הצער, המשרד להגנת הסביבה לא מפרסם לציבור דו"ח חשוב זה, ובחיפוש בגוגל לא ניתן לאתר את "דו"ח גורן" באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה. באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה נכתב: "המשרד להגנת הסביבה רואה חשיבות גדולה בהעמדת מידע סביבתי לרשות הציבור מתוך שאיפה להגביר את המודעות ולרתום את הציבור לעשייה סביבתית. חוק חופש המידע קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית מתוך שמירה על זכויות מוגנות כגון ביטחון המדינה, שמירת הפרטיות, סודות מקצועיים ומסחריים ועוד".

יש לציין לשבח הצהרת מדיניות זו של המשרד להגנת הסביבה, אך נראה שהצהרות לחוד ומעשים ולחוד, ויש גורמים במשרד להגנת הסביבה שאינם ממהרים ליישם את המדיניות המוצהרת של המשרד, ואינם מפרסמים דו"חות חשובים כמו דו"ח גורן.

נדרשים מרחקי הפרדה ברורים בתקן

טוב שעובדי מינהל הבטיחות הכינו נוהל חדש ומשופר שבו הם מחקו את מרחקי הביטחון הישנים והמוטעים שיש לשמור ממחסנים המכילים זיקוקי דינור, בגלל שהם היו לא נכונים. ואולם בנוהל החדש, בחלק מהמקרים כלל אין התייחסות למרחקי הביטחון שצריך לשמור ממחסני זיקוקין.  ועל כך נכתב בתלמוד הבבלי: "מַה הוֹעִילוּ חֲכָמִים בְּתַקָּנָתָם" ?

אני סבור כי קיימת חשיבות ציבורית רבה לפרסום דו"ח גורן, על מנת לסייע בשיפור הבטיחות ועל מנת למנוע נזקים הנגרמים מתאונות של פיצוץ בלתי מבוקר של זיקוקי דינור. טוב יעשו פקידי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, אם הם ילמדו את "דו"ח גורן", יאמצו את מרחקי הבטיחות ממחסני זיקוקי דינור הנדרשים במדינות מתקדמות, ויטמיעו אותם בתקנות, באופן ברור, מובן וידידותי לקוראי הנוהל / התקנות.

מאחר והפיאסקו של הכשלון לפרסם תקנות זיקוקי דינור נמשך כבר שנים רבות, אני סבור כי על ראש מינהל הבטיחות במשרד העבודה להסיק את המסקנות המתבקשות, להציב את היעד לגבי נושא זה בפני הארגון שבראשו הוא עומד, ולהטיל על בעל תפקיד בכיר במינהל הבטיחות את האחריות למימוש יעד זה.

על מנת להבטיח ביצוע המטלה באיכות טובה ותוך עמידה בלוחות זמנים, אני סבור כי על ראש מינהל הבטיחות במשרד העבודה להטיל את המשימה החשובה הזאת על סגנו, שלרשותו עומדים כל המשאבים על מנת להצליח בביצוע המשימה.

יש לקוות שעד יום העצמאות תשפ"ב (2022) שיחול עוד מעט למעלה מעוד שנה, לרגל חגיגות 74 שנות עצמאות, מדינת ישראל תזכה, סוף סוף, לתקנות רשמיות לבטיחות לגבי זיקוקי דינור, שיאושרו בוועדת הכנסת המתאימה, ושיכללו גם פירוט של מרחקי ביטחון הנדרשים ממחסני זיקוקי דינור.  זה יהיה צעד קטן למדינה, אך צעד גדול למומחי הנפיצים של מינהל הבטיחות במשרד העבודה.

תגובת המשרד להגנת הסביבה לגבי פרסום "דו"ח גורן"

״המשרד לא מפרסם באופן יזום תחקירים של אירועי חומרים מסוכנים, או דוחות שנערכים במסגרת תחקירים, שכן לא קיימת חובה כזאת בהוראות חוק חופש המידע, תשנ"ח- 1998 ותקנותיו. פרסום מידע באופן יזום מצריך משאבים רבים, כאשר הם מופנים על ידי המשרד לפרסום מידע על איכות הסביבה, כהגדרתו בחוק, כדי לעמוד בחובות החוקיות החלות על המשרד.

״יחד עם זאת, כמענה לבקשות חופש מידע, לאחר שהנושא נבחן על-ידי הממונה על חופש המידע אל מול גורמי המקצוע הרלוונטיים במשרד, מתקבלת החלטה לעניין מסירת מידע זה או אחר, כאשר לעיתים קרובות מתבצעות השחרות של סודות מסחריים, ביטחוניים או מידע פרטי לפי העניין ובהתאם להוראות החוק. בהמשך לפנייה, אנו נבחן את אפשרות פרסום הדו"ח.״

*כאשר דו"ח גורן יפורסם על ידי המשרד להגנת הסביבה, "ישראל דיפנס" ישמח להעמיד אותו לרשות קוראיו.

בוצעה פניה לתגובה למשרד העבודה - אם תתקבל, תפורסם כאן. 

המחבר הוא מהנדס יועץ בתחום החומרים המסוכנים, חבר ענף בטיחות נפיצים באיגוד הישראלי להנדסת בטיחות, מחבר ומתרגם ספרים ובהם "מדריך תגובות חירום בתקריות חומרים מסוכנים".

אולי יעניין אותך גם

President Joe Biden delivers remarks to Air Force personnel and their families on Wednesday, June 9, 2021, at Royal Air Force Mildenhall, England. (Official White House Photo by Adam Schultz)

זה רשמי: ארה"ב יוצאת מעירק עד סוף השנה

כיום נמצאים בעירק 2,500 אנשי צבא אמריקני, ומסוף השנה יתמקד הכוח שיישאר בתפקידי אימון והדרכה וסיוע לצבא עירק