אלביט סוף 2020: צבר הזמנות בהיקף 11,024 מיליון דולר

אלביט סוגרת שנה עם עליה בצבר הזמנות, עליה קלה ברווח הנקי וסטגנציה ברווח התפעולי. ״הצמיחה בצבר ההזמנות שלנו בשיעור של 10% בהשוואה לסוף שנת 2019 מבטאת ביקוש למערכות ולשרותים שלנו״, אומר בצלאל (בוצי) מכליס

בצלאל (בוצי) מכליס. צילום: אלביט

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, ציין: "במהלך שנת 2020 עובדינו ברחבי העולם התמודדו בהצלחה עם האתגרים שהציבה מגפת הקורונה העולמית ואפשרו לאלביט מערכות להשיג תוצאות חיוביות ברבעון הרביעי ובשנה כולה. 

״הצמיחה בצבר ההזמנות שלנו בשיעור של 10% בהשוואה לסוף שנת 2019 מבטאת ביקוש מתמשך למערכות ולשרותים שלנו מצד לקוחותינו ברחבי העולם. אני שבע רצון מהביצועים התפעוליים שלנו בשנה מאתגרת זו, ובייחוד מהשיפור בתזרים המזומנים.״ 

ההכנסות בשנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2020 הסתכמו ב- 4,662.6 מיליון דולר לעומת 4,508.4 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2019. התחומים העיקריים שתרמו להכנסות החברה היו תחום המערכות המוטסות ותחום מערכות היבשה. הגידול במכירות המערכות אלקטרואופטיות נבע בעיקר ממכירות של ENV. 

הכנסות לפי אזורי פעילות: הגידול בצפון אמריקה נבע בעיקר כתוצאה מגידול במכירות מערכות מוטסות וממכירות מוצרים של ENV. הגידול במכירות בישראל נובע בעיקר ממכירות תעש שנרכשה בשנת 2018. הקיטון באסיה-פסיפיק נבע בעיקר כתוצאה ממכירות נמוכות יותר של רדיו ומערכות מוטסות.

הרווח התפעולי Non-GAAP בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 הסתכם בסך של כ- 390.1 מיליון דולר (8.4% מסך ההכנסות) לעומת רווח תפעולי בסך 379.7 מיליון דולר (8.4% מסך ההכנסות) בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019. 

הרווח הנקי Non-GAAP המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה בשנת 2020 הסתכם ב- 318.5 מיליון דולר (6.8% מההכנסות), בהשוואה ל- 297.8 מיליון דולר (6.6% מסך ההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. 

צבר ההזמנות של החברה ליום 31 בדצמבר 2020 הסתכם ב- 11,024 מיליון דולר, לעומת צבר של 10,029 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2019. כ- 65% מצבר ההזמנות של החברה נובע מהזמנות מלקוחות מחוץ לישראל. כ- 65% מצבר ההזמנות מתוכנן לביצוע במהלך השנים 2021 ו- 2022. 

תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת בשנת 2020 הסתכם ב- 278.8 מיליון דולר, לעומת תזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת בסך כ- 53.3 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2019. תזרים המזומנים הנמוך מפעילות שוטפת בשנת 2019 נבע בעיקר מגביה מלקוחות וקבלת מקדמות נמוכה יותר בעיקר בישראל.

לדו״ח המלא

 

אולי יעניין אותך גם