שינוי במבנה פריסת מטוסי קרב בחיל האוויר: בבסיס רמת דוד בצפון יהיו שלוש טייסות F-16 'ברק'   

המעבר הוא חלק שינו גדול שעומד להתרחש בחיל. ״מעתה יופעלו בבסיס הצפוני שלוש טייסות של אותו מטוס קרב״, מסבירים בצה״ל 

צילום: עמית אגרונוב

שינוי במבנה פריסת טייסות הקרב של חיל האוויר: טייסות F-16  'ברק' 101 ('טייסת הקרב הראשונה') ו-105 ('העקרב') עוברות מבסיס חצור בדרום לבסיס רמת דוד בצפון, בו יהיו עם השלמת המעבר שלוש טייסות של מטוסי 'ברק'.

המעבר הוא חלק שינו גדול שעומד להתרחש בחיל: טייסת 117 ('טייסת הסילון הראשונה') כבר נסגרה, ועתה עוברות צפונה שתי טייסות. בהמשך יעברו לבסיס חצור בדרום טייסת כטמ"מים וכן כנף 168 של מערך ההגנה האווירית.

שתי טייסות F-16 שיעברו צפונה כבר החלו לתרגל פריסות בבסיס הצפוני, וכך יצטרפו לטייסת 109 ('העמק') המפעילה אף היא מטוסי 'ברק' F-16. מעתה יופעלו בבסיס הצפוני שלוש טייסות של אותו מטוס קרב, מסביר רס"ן משה, קצין פרוייקט היערכו ברמת דוד. מעבר שתי הטייסות מחייב תכנון קפדני ומדוקדק. מדובר בהעברת מטוסים, ציוד, והעיקר מעבר בני אדם, מהם אנשי קבע המשרתים בבסיס הדרומי שנים רבות, ועתה יעברו צפונה עם משפחותיהם.

אתר חיל האוויר מוסר כי לשם כך הוקמו צוותים מיוחדים שיבחנו פתרונות מתאימים למי שיתחייבו להחליף בסיסים ומיקום ארצי. מתקיימים מפגשים עם אנשי חינוך לקראת רישום ילדים למוסדות חינוך חדשים בצפון, ונערכות הכרויות עם אנשי המועצות המקומיות של הישובים באזור הבסיס הצפוני, הכל כדי להקל על המעבר והקליטה בבסיס חדש.