מח"ש: בשנת 2020 נפתחו 4,082 תיקים

הגם שיש גידול בכמות התיקים, אין משמעות הדבר (בהכרח) שהטיפול בכל התיקים הינו בסמכות מח"ש. כידוע, מח"ש מוסמכת לטפל בתיקים שעניינם עבירות פליליות המבוצעות על ידי אנשי משטרה, שהעונש בגינן הוא שנת מאסר ומעלה

אילוסטרציה. צילום: משטרת ישראל

המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) בפרקליטות המדינה מפרסמת היום מקבץ של מידע ונתונים סטטיסטיים ראשוניים אודות פעילות המחלקה בשנת 2020. הפרסום נעשה כחלק מהמגמה הגוברת להעלאת השקיפות ולהנגשת פעילות המחלקה והבאתה לידיעת הציבור, וכחלק מהתפיסה הכוללת הרואה חשיבות רבה בניהול נתמך ומבוסס נתונים. הנתונים המלאים ופילוחים נוספים יפורסמו במסגרת הדו"ח השנתי של פרקליטות המדינה.

פתיחת תיקים בשנת 2020

בשנת 2020 נפתחו 4,082 תיקים בשלוחות החקירה השונות ברחבי הארץ. מדובר בגידול של כ-24% בשיעור התיקים שנפתחו לעומת שנת 2019. עלייה מתונה לעומת שנת 2019, נרשמה בחודשים מרץ ומאי עד אוגוסט, ועליה משמעותית נרשמה בחודשים אוקטובר-נובמבר 2020, כך שהממוצע השנתי עומד על 24%, כאמור לעיל. בחלק מן התיקים כבר התקבלו החלטות על ידי פרקליטות מח"ש וחלקם עדיין נמצאים בשלב עיון וקבלת החלטה.

הגם שיש גידול בכמות התיקים, אין משמעות הדבר (בהכרח) שהטיפול בכל התיקים הינו בסמכות מח"ש. כידוע, מח"ש מוסמכת לטפל בתיקים שעניינם עבירות פליליות המבוצעות על ידי אנשי משטרה, שהעונש בגינן הוא שנת מאסר ומעלה, לכן פרקליטות מח"ש בוחנת כל תיק ותקבל החלטה באשר לייעודו, בהתאם לתהליך העבודה.

קבלת החלטות סופיות בתיקים

בשנת 2020 טיפלה פרקליטות מח"ש הן בתיקים שנפתחו בשנת 2020 והן בתיקים שנפתחו בשנים קודם לכן - בעיקר בשנת 2019. בשנה זו הוגשו בפועל 64 כתבי אישום (לעומת 66 ב-2019), ו-30 תיקים נוספים הסתיימו בהסדרים מותנים (לעומת 32 ב-2019).

בנוסף, העבירה מח"ש למחלקת משמעת במשטרת ישראל, בליווי הנחיה מחייבת על הגשת הליך משמעתי, 29 תיקים בעבירות של "שימוש בכוח שלא כדין על ידי שוטרים" (לעומת 22 תיקים ב-2019). יצוין, כי רק בעבירות "שימוש בכוח שלא כדין על יד שוטרים" מוסמכת מח"ש להורות למחלקת משמעת להגיש הליך משמעתי. ביתר העבירות, מוסמכת מח"ש להמליץ למחלקת משמעת להעמיד לדין איש משטרה בגין עבירות משמעתיות, או להמליץ על בחינה משמעתית אחרת, אולם מח"ש אינה מוסמכת להורות למחלקת משמעת על הגשת הליך משמעתי.

נתונים אודות התיקים בהם התקבלו החלטות אחרות, ובכלל זה המלצה על נקיטה בהליכים משמעתיים, יופקו וייכללו כאמור בדו"ח השנתי של הפרקליטות.

פרסום והטמעת הנחיות ונוהלים

לצד פעילותה השוטפת לאכיפת החוק בהתאם לסמכויותיה, פעלה מח"ש בשנת 2020 לקידום ערכים של אחידות ושקיפות בעבודתה. כך פורסמו ועודכנו שלוש הנחיות משנה לפרקליט המדינה (עניינים פליליים) הנוגעות לנושאי הליבה בהם עוסקת מח"ש:

- 2.18 מדיניות התביעה בתיקי חקירה בהם חשוד בביצוע עבירה כלפי שוטר מתלונן על שימוש בכוח מצד שוטר ("אישורי שפיטה");

- 1.16 מדיניות פתיחה בחקירה והעמדה לדין בתיקי שימוש בכוח שלא כדין על ידי שוטרים;

- 2.39 מעשים מגונים, מעשים של הטרדה מינית והתנכלות, או מעשי עבירה מתאימים אחרים – קווי התיחום שבין אכיפה פלילית לאכיפה משמעתית.

כמו כן, גובש נוהל עבודה בנושא דיווחי כזב של שוטרים, העוסק בין היתר בקווי התיחום שבין אכיפה פלילית לאכיפה משמעתית שצפוי לעבור תיקוף בתוך שנה מיום הטמעתו.

לצד כל אלה, בשנת 2020 שמה מח"ש דגש על שיפור השירות לאזרח. בין היתר, השיקה מח"ש מוקד טלפוני חדש – 2906*, שמאז עלייתו לאוויר בנובמבר 2020 מפגין רמת שירות טובה מאוד, וכן נקטה צעדים נוספים להנגשת עבודת המחלקה לציבור הרחב, באמצעות העלאת טופס מקוון להגשת תלונה בעברית, ולאחרונה גם עלה טופס מקוון להגשת תלונה בשפה הערבית.

בשנת 2020 המשיכה מח"ש לשקף את פניה היפות של החברה הישראלית ועובדים בה נשים וגברים מכל קבוצות האוכלוסיה בישראל: בני החברה הערבית (ערבים, דרוזים, צ'רקסים ובדואים), בני העדה האתיופית, חרדים ואנשים עם מוגבלות. שיעור אוכלוסיות אלה בקרב עובדי מח"ש עומד על 14%, ובקרב אנשי מערך החקירות עומד שיעורם על 22%.

אולי יעניין אותך גם

מרוקו מצטיידת באוניות איטלקיות

By U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Scott Swofford - This image was released by the United States Navy with the ID 180425-N-GC347-1193 

מרוקו מצטיידת באוניות איטלקיות

הצי המרוקאי מפעיל אוניות דומות ל- FREMM ול- Bergamini אך מדגם צרפתי. צי זה, בו משרתים כ- 7,800 חיילים (בהם כ- 1500 חיילי מארינס) הוא אחד מהציים הגדולים ביותר במזרח התיכון