מגלקום תקים מערך מולטימדיה ותקשורת פאסיבית בקריית התקשוב של צה"ל בנגב

מגלקום, מקבוצת טלרד זכתה בפרויקט הקמת מערך המולטימדיה והתקשורת בקריית התקשוב של צה"ל בנגב. ההיקף הכספי הכולל של העבודות מוערך בכ-90 מיליון שקל  

צילום: ורדי כהנא

חברת טלרד, מעדכנת כי חברת הבת מגלקום התקשרה בהסכמים עם קבלן עבודות התקשוב בפרויקט קריית התקשוב של צה"ל בנגב, להקמת מערך המולטימדיה והתקשורת הפאסיבית בקריה בהיקף כספי המוערך בכ-90 מיליון שקל. מגלקום שהינה חברה בבעלות מלאה של טלרד התקשרה בהסכמים כאמור, בהמשך לזכייתה בהליך מכרזי שכולל את שלב התכנון, שלב ההקמה (הצפוי להתחיל בעוד כשנה וחצי למשך תקופה של כשנתיים), וכן את שלב התחזוקה (שיימשך לתקופה של 21 שנה מתום שלב ההקמה). 

זכיה זו מצטרפת לזכיות נוספות של מגלקום עליהן דיווחה טלרד בחודשים האחרונים. בחודש אוגוסט האחרון זכתה מגלקום בשני פרויקטים משמעותיים וארוכי טווח מול משרד הביטחון בהיקף כספי כולל המוערך בכ-185 מיליון שקל. התקשרות אחת הינה למתן שירות וביצוע עבודות תשתית תקשורת עבור יחידות בצה"ל ובמערכת הבטחון לתקופה של 24 חודשים, עם אופציה להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות אופציה כל אחת בת שנה אחת או חלק ממנה.

התקשרות שניה הינה למתן שירות ולביצוע עבודות טכנולוגיות המשלבות התקנת מצלמות, מערכות ניהול וידיאו ופתרונות אנליטיקה מתקדמים, לתקופה של 3 שנים עם אופציה להארכה בשנה אחת נוספת.

במועד זה, בעקבות ההתקשרויות כאמור, עומד צבר הזמנות תחום פעילות תשתיות התקשורת וה-IT של טלרד (הכולל בין היתר את פעילות מגלקום) על סך של כ-90 מיליון דולר. צבר ההזמנות של החברה משלושת מגזרי פעילותה במאוחד גדל לכ-191 מיליון דולר. הזכייה מגדילה משמעותית את צבר ההזמנות של החברה במגה פרויקטים בתחומי הצמיחה שנקבעו באסטרטגיית החברה לתחום המולטימדיה ותשתיות התקשורת.

טלרד דיווחה במהלך 2020 על שיפור משמעותי בתוצאותיה העסקיות בעקבות שורה של צעדים בהן נקטה ההנהלה. הרבעון השלישי של 2020 היה רבעון שלישי ברציפות שבו החברה מציגה צמיחה ושיפור ברווחיות. ההכנסות ברבעון השלישי של 2020 עלו בכ-11% ביחס לרבעון המקביל אשתקד לכ-47.8 מיליון דולר, הכנסות שיא מאז ההנפקה. הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2020 טיפס לכ-2.5 מיליון דולר. 

בחודש ספטמבר 2020 זכתה מגלקום במכרז של חברת החשמל לביצוע פרויקט הקמת דאטה-סנטר מרכזי עם מערכות שליטה ובקרה מתקדמות, מערכות בטחון ותשתיות תקשורת בקמפוס החדש של חברת חשמל במתחם שורק בהיקף כספי של כ-40 מיליון שקל. 

אולי יעניין אותך גם