עמוד השדרה הערכי של צה"ל: חמשת קבוצות הערכים עליהם מבוסס הצבא הישראלי

"רוח צה"ל", מסמך היסוד של השירות הצבאי. ערכי יסוד: אמינות, משמעת, חיי אדם, מוסר אוניברסלי, כבוד האדם, טוהר הנשק

"רוח צה"ל" הוא מסמך יסוד, הבסיס הרעיוני לשירות הצבאי של כל חייל וחיילת המתגייסים לצה"ל לשירות סדיר, כמו גם למשרתי קבע ומילואים. הדברים מובנים מאליהם – אבל כדאי לשנן: עקרונות בסיס קיום צה"ל ("צבאה של מדינת ישראל, פועל בכפיפות לרשויות השלטון האזרחי הדמוקרטי ולחוקי המדינה"). 

מקורות רוח צה"ל (מסורת הצבא, מורשת הלחימה, מסורת המדינה, מסורת העם היהודי, ערכי מוסר אוניברסליים), ערכי היסוד ("הגנת המדינה, אהבת המולדת ונאמנות למדינה") וערכי צה"ל (דבקות, אמינות, טוהר הנשק, מקצועיות, רעות ושליחות).

דן ארקין מפרט את עיקרי מסמך "רוח צה"ל", וכדאי לשים לב לסעיפים חיי אדם, טוהר הנשק, ערכי מוסר אוניברסליים ורעות.

מקורות רוח צה"ל: מסורת הצבא ומורשת הלחימה, מסורת המדינה, חוקיה ומוסדותיה. מסורת העם היהודי לדורותיו, ערכי מוסר אוניברסליים המבוססים על ערך האדם וכבודו.

ערכי היסוד: הגנת המדינה, אזרחיה ותושביה, אהבת המולדת ונאמנות למדינה. ביסוד השרות בצה"ל עומדות אהבת המולדת והמחויבות והמסירות למדינה. כבוד האדם: צה"ל וחייליו מחוייבים לשמור על כבוד האדם, כל אדם הוא בעל ערך שאינו מותנה במוצא, בדת, בלאום, במין, במעמד ובתפקיד.

סט ערכים א': דבקות במשימה וחתירה לניצחון. אחריות: החייל יראה עצמו שותף פעילה בהגנה על ביטחון המדינה. אמינות: החייל יציג דברים כהווייתם בשלמות ובדייקנות בתכנון, בביצוע ובדיווח ויפעל כך שרעיו ומפקדיו יוכלו לסמוך עליו.

סט ערכים ב': דוגמה אישית. החייל ינהג כנדרש ממנו ויקיים את מה שהוא דורש מזולתו מתוך הכרה שביכולתו להוות דוגמה ראויה. חיי אדם: ינהג באופן מושכל ובטיחותי בכל פעולותיו מתוך הכרה בחשיבותם העליונה של חיי אדם. בעת לחימה יסכן את עצמו ואת רעיו במידה הנדרשת לביצוע המשימה.

טוהר הנשק: ישתמש בנשקו ובכוחו לביצוע המשימה בלבד, ישמור על צלם אנוש בלחימה, לא ישתמש בנשקו ובכוחו כדי לפגוע בבני אדם שאינם לוחמים ובשבויים, ויעשה כל שביכולתו למנוע פגיעה בחייהם, בגופם, בכבודם וברכושם. 

סט ערכים ג': מקצועיות: החייל ישאף לרכוש את הידע המקצועי ואת המיומנויות הדרושות לביצוע תפקידו. משמעת: החייל יפעל לביצוע מלא ומוצלח כנדרש ממנו ויקפיד על מתן פקודות חוקיות בלבד. רעות: החייל יפעל מתוך אחווה ומסירות לחבריו  ולשירות.  שליחות: החייל יראה בשירותו הצבאי שליחות, יהיה נכון לתרום כל שביכולתו להגנת המדינה, וזאת בהיותו נציג של צה"ל הפועל מתוקף ובמסגרת הסמכויות שניתנו לו על פי פקודות הצבא.

אולי יעניין אותך גם

צילום: תעשייה אווירית

ברק 8 – ההיסטוריה הלא כתובה

מדוע המספר 8? איזה ׳חתול שחור׳ עבר בין תעשייה אווירית לרפאל? ומהו החשש של חיל הים מפני חיילות האוויר של מצרים וסוריה? כל הפרטים במאמר מיוחד של ד״ר אייל פינקו