החוק האיראני להעשרת אורניום נכנס לתוקף 

בשלב הראשון הוועדה לאנרגיה אטומית של איראן תכין דו"ח מקיף המפרט את הצרכים הטכנים והפיננסיים להעשרת אוראניום לרמה של 20 אחוזים

על פי החוק, ארגון האנרגיה האטומית באיראן יכין דו"ח מקיף על המצב הקיים והצורך באורניום מועשר בשיעור 20% ודרישות טכניות ופיננסיות ומימדים קשורים אחרים ויגיש אותו לממשלה תוך חודשיים. על ידי מתן דרישות פיננסיות וטכניות, הארגון ינקוט באמצעים הדרושים להעשרה, כך שבתוך שנה יאוחסנו לפחות 120 ק"ג של אורניום ברמה זו. 

כמו כן, ארגון האנרגיה האטומית יפעל במטרה לממש את כושר הייצור של 500 ק"ג אורניום מועשר לאחר מתן מימון להתקנה והפעלת אלף מכונות IR2M ואלף מכונות IR. בנוסף, הארגון משלים את תהליך הקמת מפעל לייצור אורניום בIsfahan. בנוסף, הארגון מחויב לדווח לממשלה על הצעדים שננקטו ועל הצעדים הנותרים, כמו גם על הפריטים והמשאבים הנדרשים עד לשלב הפעלת הכור חונדאב ותהליך האופטימיזציה שלו, ולוח הזמנים הרלוונטי. 

הדו"חות מוגשים על ידי משרד החוץ לממשלה לצורך קבלת החלטות. הממשלה תקבל את ההחלטה המתאימה בתוך פרק הזמן הנותר, בהתבסס על הדו"ח המקיף שיתקבל, בהתאם לאישורי המועצה העליונה לביטחון לאומי ולמטרות החוק והאינטרסים הלאומיים.

בנוסף, משרדי הביטחון והתמיכה של כוחות הצבא, משפטים, נפט, ענייני חוץ, כלכלה ופיננסים, תעשייה, כרייה וסחר, ארגון האנרגיה האטומית והבנק המרכזי וסגן הנשיא לעניינים משפטיים, מחויבים לפעול להסרת הסנקציות. ארגון התקציבים והתכנון במדינה יספק את המשאבים הדרושים ליישום החוק בהצעות החוק לתקציב השנתי.

אולי יעניין אותך גם