משרד התקשורת מוזיל תעריפי טלפון נייח

מנכ"לית משרד התקשורת, לירן אבישר בן- חורין: "עדכון התעריפים מתבקש לאחר 17 שנה והשינויים שחלו בשוק התקשורת ובהתפתחויות הטכנולוגיות בשנים האחרונות"

צילום: משרד התקשורת

לאחר 17 שנים בהם לא עודכנו תעריפי הטלפוניה של בזק, הגיעה לסיומה עבודת מטה ממושכת בעקבותיה החליט שר התקשורת יועז הנדל לפרסם שימוע לטובת הפחתת תעריפי שירות הטלפון הביתי הנייח ברשת בזק, וזאת כחלק מעדכון מנגנון הפיקוח וגובה התעריפים המפוקחים בעד שירות זה. עדכון התעריפים המוצע צפוי להביא להקטנת הוצאות השימוש בטלפון הביתי הנייח של מנויי בזק ולחסוך לציבור כ-400 מיליון ₪ בשנה (כולל מע"מ). 

שר התקשורת, חה"כ יועז הנדל: "אנחנו יוצאים היום במהלך שנועד לתקן עוול צרכני מתמשך הנוגע לכל בית בישראל, במסגרתו מעדכנים את המחירים המפוקחים של הטלפוניה הנייחת של חברת בזק כלפי מטה. לאחר שלא עודכנו שנים רבות, הגיע הזמן להפוך כל אבן כדי לתקן עיוותים בשוק. השימוש בטלפון הנייח פחת עם השנים, אך עדיין קיימים לשירות הטלפון הנייח למעלה מ- 2 מיליון מנויים. בתקופת הקורונה אף גבר השימוש בטלפון הנייח לצרכי לימוד, עבודה מרחוק ושמירת קשר עם בני המשפחה״.
 
המהלך יפחית את התשלום החודשי של מנויי הטלפון בכ-40% מ-50-60 ₪ בממוצע (כולל מע"מ) ל-30-40 ₪ (כולל מע"מ) והוא צפוי להוזיל את התשלום שמשלם משק בית עבור השירות במאות שקלים בשנה. על פי אומדן המשרד, מדובר בחסכון שנתי ממוצע של מאות שקלים למשק בית.

עדכון התעריפים מבוסס על חוות דעתם הכלכלית של פרופ' ראובן גרונאו וד"ר עופר רז-דרור (סמנכ"ל כלכלה), אשר מצביעה על רווחי יתר לחברת בזק מתחום הטלפון הנייח ומפחיתה את התעריפים על בסיס עלויות השירות. השינוי המוצע כולל הפחתה בתעריף דמי השימוש החודשיים ובתעריפי דקות השיחה וקביעתם כתעריפים מרביים. בנוסף, מחירים מפוקחים רבים ייקבעו כמחירי מקסימום (לעומת מחירים קבועים כיום). כמו כן, במסגרת השימוע מבוצעת הפחתת רגולציה נרחבת של המשרד. כך למשל, במנגנון של מחירי המקסימום, בזק לא תדרש עוד לאישור לשיווק סלי תשלומים חלופיים ומבצעים במשרד התקשורת. 
 
מנכ"לית משרד התקשורת, לירן אבישר בן- חורין: "עדכון התעריפים מתבקש לאחר 17 שנה והשינויים שחלו בשוק התקשורת ובהתפתחויות הטכנולוגיות בשנים האחרונות, והוא צפוי לייצר איזון נכון בין עלויות החברה לאספקת השירות ובין תשלומי המנויים. העדכון צפוי להפחית את תשלומי המנויים במאות מיליוני ₪ בשנה".