הראל לוקר יהיה יו"ר הדירקטוריון של תעשייה אווירית ופז 

לוקר צפוי לעבוד עם בועז לוי על הנפקת תעשייה אווירית, ובמקביל לשקם את חברת פז יחד עם המנכ"ל ניר שטרן 

צילום חיים צח/לע"מ

חברת פז הודיעה כי הראל לוקר יתמנה ליו"ר דירקטוריון החברה. המינוי צפוי להכנס לתוקף בסוף שנה. במקביל, לוקר ימשיך לכהן כיו"ר תעשייה אווירית לפחות עד אוגוסט 2021. על פי הערכות בשוק, הממשלה צפויה להאריך את כהונתו. 

לוקר צפוי לעבוד עם בועז לוי, מנכ"ל תעשייה אווירית, על מנת להשלים את הנפקת מניות המיעוט של החברה בחודשים הקרובים. ההערכה כי הליך כזה צפוי לקחת כחצי שנה. עם זאת, על פי הודעת החברה לבורסה, הליך ההנפקה מותנה בהסכמים קיבוציים חדשים עם הוועד. 

"אם לא נחתמו ההסכמים הקיבוציים בהתייחס לנושאים ("ההסכמים המאושרים"),  באישור הממונה על השכר, תוך 100 ימים יעדכן מנהל הרשות את השרים ואת הועדה לצורך גיבוש עמדתה בנושא. מנהל הרשות יכול להאריך את התקופה ב-30 ימים נוספים ככל שעד לתום 100 הימים לא הושלם המשא ומתן הקיבוצי", נכתב בהודעה. 

"בהמשך לאמור לעיל, לא יפורסם תשקיף הצעת מניות לציבור, דוח הצעת מדף של מניות או דוח הצעת מכר, לפי הענין, לצורך יישום החלטה זו, ללא חתימת ההסכמים המאושרים, אלא אם תתקבל החלטה אחרת של הועדה בעקבות העדכון כאמור בהתאם לשיקול דעתה. ההחלטה מהווה, בכפוף לאמור בה,  גם החלטת הפרטה בעניינה של אלתא." 

המשמעות היא שלוי ולוקר צפויים להליך סיזיפי מול מזכירות הוועד במטרה לחתום על הסכמים קיבוציים חדשים עד אמצע פברואר 2021. הסכמים אלו אמורים לתת לרוכשי המניות העתידיים ביטחון ביכולת החברה לבצע שינויי שכר ומצבת כוח אדם כתלות בהכנסות. 

 

 

אולי יעניין אותך גם

בתמונה: נשיא קרביין, ארז צור ועדי דולברג, מנהל חטיבת המודיעין (קרדיט- תעשייה אווירית)

ארה״ב: תעשייה אווירית וקרביין יספקו רשת סלולרית פרטית לתקשורת בשעת אסון

שיתוף הפעולה בין החברות יאפשר תקשורת אוטונומית בין גופי החירום לאזרחים כאשר הרשתות המסחריות קורסות