משרד התקשורת בוחן נקיטת צעדים כנגד חברת אייס תקשורת

מדברי שר התקשורת חה"כ יועז הנדל: "מאז כניסתי לתפקיד קיבלתי אינספור פניות כנגד פעילותה של חברת אייס"

צילום: משרד התקשורת

במשרד התקשורת הצטברו מזה תקופה ארוכה מספר רב של תלונות על התנהלות חברת אייס תקשורת. מדובר בכמות תלונות גבוהה מאוד ביחס לגודל החברה. על אף פניות רבות לחברה בשנה האחרונה מצד תחום פניות הציבור במינהל פיקוח ואכיפה במשרד התקשורת, ממשיכות להגיע תלונות למשרד על החברה.

לכן המשרד בוחן את האפשרויות העומדות לרשותו בנושא זה, ובכלל זה נקיטה בהליכי פיקוח ואכיפה שעשויים להביא להטלת מגבלות על המשך פעילותה של החברה בתחום התקשורת. יתר על כן, בעת האחרונה התנהלה חקירה של הרשות להגנת הצרכן בעניינה של החברה אשר העלתה ממצאים חמורים ואשר ובסיומה הוחלט על מסירת כוונת חיוב לחברה על סך של 3.2 מיליון שח בגין התנהלותה הבעייתית. 

מדברי שר התקשורת חה"כ יועז הנדל: "מאז כניסתי לתפקיד קיבלתי אינספור פניות כנגד פעילותה של חברת אייס, תלונות הגיעו גם לבנק ישראל ולחברות האשראי של מנויים שביקשו לבטל רכישה. חברות שינקטו צעדים מניפולטיבים נגד צרכנים בכלל ואוכלוסיות מוחלשות בפרט לא יוכלו להמשיך להחזיק ברישיונות או היתרים למתן שירותי תקשורת. אלחם כנגד עושק צרכנים."

מדברי מנכ"לית משרד התקשורת, לירן אבישר בן-חורין: "טובת הציבור עומדת לנגד עיני המשרד, וככל שיימצא כי יש פגיעה בצרכנים בכלל, ובאוכלוסיות חלשות בפרט, וזאת תוך שימוש ברישיון או בהיתר למתן שירותי תקשורת, המשרד יבחן את כל האמצעים שברשותו כדי לעצור את הפגיעה."