"יש להגביל העברת מידע אישי מרשות המיסים לאגף המודיעין בצה"ל"

עמותת פרטיות ישראל דורשת משר האוצר, מנהל רשות המיסים וראש אמ"ן להבהיר את חוקיות ההיתר בכל הנוגע להעברת מידע אישי, ולפרט את מטרות העברת המידע

צילום: דובר צה"ל

פרטיות ישראל דורשת לתקן את נוסח ההיתר שנתן ראש רשות המסים לגילוי מידע לאמ"ן, ולקבוע כי לא יועבר מידע אישי על תושבי ישראל לאגף המודיעין בצה"ל. כך בתגובה להודעה שמסרו לה אמ"ן ורשות המיסים במשותף, לפיה במסגרת העברת המידע לאגף המודיעין בצה"ל "לא קם כל חשש לפגיעה בפרטיות".

לאחרונה פרסם מנהל רשות המיסים "היתר כללי לגילוי ידיעות" המתיר לעובדי רשות המיסים לגלות כל ידיעה שברשותם למי שראש אמ"ן הסמיך לצורך כך. פרטיות ישראל סבורה שקביעת היתר כללי וגורף להעברת מידע שבידי רשות המסים ללא התייחסות לסוגי המידע, מטרת ההעברה ואופן השימוש במידע - מעלה שאלות קשות על מידת החדירה לפרטיות תושבי המדינה שמותרת לגוף ביטחוני. השאלה מתחדדת בעיקר לאור מעורבות השב"כ במעקב אחר אזרחים לצורך התמודדות עם משבר הקורונה.

בעקבות פרסום ההיתר הכללי, דרשה פרטיות ישראל במכתב מיום 24.9.20 משר האוצר, מנהל רשות המיסים וראש אמ"ן להבהיר את חוקיות ההיתר בכל הנוגע להעברת מידע אישי, ולפרט את מטרות העברת המידע. בתשובה קיבלה העמותה מענה מרשות המיסים ואמ"ן לפיו "מטעמי ביטחון לא ניתן להתייחס לסוג המידע שיועבר לידי אגף המודיעין בצה"ל מרשות המיסים ולתכלית העברת המידע". עם זאת, ברשות המיסים ואמ"ן ביקשו לחדד ולהדגיש כי במסגרת העברת המידע "לא קם כל חשש לפגיעה בפרטיות". 

פרטיות ישראל סבורה שמדובר אמנם בהבהרה חשובה, אך היא אינה עומדת בקנה אחד עם נוסח ההיתר שפורסם, המאפשר העברת מידע בהתאם לשיקול דעת רחב של רשות המיסים ואגף המודיעין. משכך, פנתה העמותה כעת במכתב הדורש לתקן את נוסח ההיתר כמתחייב מתשובת רשות המסים ואמ"ן ולהוסיף אליו הוראה מפורשת לפיה רשות המסים לא תעביר לאמ"ן מידע מזהה או מידע שממנו ניתן לזהות אדם.

אולי יעניין אותך גם