הצעת חקיקה: מפקחים יוכלו לצפות במצלמות בגני ילדים 

הצעת בחוק תאפשר למפקחים במעונות יום לפעוטות ומעונות יום שיקומיים סמכות צפייה

bigstock

לאור התגברות מקרי ההתעללות בפעוטונים וגני ילדים, הוגשה לכנסת הצעת חוק שתאפשר לפיקוח לצפות במצלמות בכל רגע נתון, ולא רק בקרות מקרה. 

"החוק המוצע מבקש לתקן את חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018, כך שיורחבו סמכויותיהם של הממונה או מפקח לפי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות ויהיו רשאים לצפות, במהלך הפעלת סמכויותיהם, לצפות בצילומים של המצלמות המותקנות לפי החוק ולהשתמש בהם לשם מניעת פגיעה בשלומם של הפעוטות השוהים במעון היום", נכתב בהצעת החוק. 

"היום קובע החוק כי הממונה או המפקחים יהיו רשאים להשתמש בצילומים רק במקרה של חשד לפגיעה בשלומם הגופני או הנפשי של פעוטות במעון יום לפעוטות. מטרתו היא להרחיב את האפשרות לאיתור מקרי פגיעה והתעללות בפעוטות, וכן להגדיל את ההרתעה מפני פגיעה או התעללות כאמור." 

על פי ההצעה, הוקצו 11 מיליון ש"ח לסיוע רכישת מצלמות והתקנתם במסגרת קול קורא שיפורסם לשנת 2020 למעונות יום לפעוטות כהגדרתם בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות.

"התקנת המצלמות נועדה להגשים שלוש מטרות מרכזיות: הרתעה מפגיעה בפעוטות, איתור מקרי פגיעה ושימוש בתיעוד פגיעה שאירעה לשם חקירה ואכיפה.", נכתב בפרסום. "על פי ההצעה תהיה לממונה ולמפקחים לפי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, וחוק מעונות יום שיקומיים, סמכות צפייה בצילומים במהלך הפעלת סמכויותיהם וסמכות שימוש לאחר צפייה כאמור רק  לצורך מניעת פגיעה בשלומם הגופני או הנפשי של הפעוטות השוהים במעון היום."
 

אולי יעניין אותך גם