דו"ח המבקר חושף כשלים במגוון מערכות ביטחוניות 

המוסד, משרד הביטחון, וועדה לאנרגיה אטומית, היערכות מפני מתקפות טילים, סיוע ביטחוני ועוד. כל אלו תחת עינו של מבקר המדינה

bigstock

מבקר המדינה מפרסם את דו"ח הביקורת מספר 70ג שחושף מגוון כשלי ניהול וקבלת החלטות בפרוייקטים ביטחוניים. הועדה לאנרגיה אטומית זוכה לחסינות מביקורת ציבורית היות והדו"ח מצונזר במלואו. המוסד זוכה לחצי חסינות גם בשל הסיווג. 

המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים

"המוסד לא השלים עבודה כוללת לבחינת עלויות הקיום שלו המתבססת על תוכנית רב-שנתית מפורטת לגידול בכוח האדם. [...] המוסד ביסס את תחזיותיו באשר לגידול הצפוי בנתוני כוח האדם על מאפייני הגידול בפועל במשך השנים שעברו, ולא בחן את צורכי הגידול אל מול המשימות שהם אמורים לבצע.

"[...] תוכנית האב לבינוי ותקציב הפרויקט לא הובאו לאישור ראש הממשלה כשר הממונה, ולאחר מכן התוכנית ותקצובה לא הובאו לאישור ועדת שרים לעניין אישור תוכניות פיתוח. [...] המוסד לא סיכם עם משרד האוצר עד למועד סיום הביקורת את מלוא תקציב הפרויקט."

התותח החדש של צה"ל

"מערך התותחים הוא חלק עיקרי מסדר כוחות הארטילריה בצה"ל, ותפקידו המרכזי הוא לסייע לכוחות המתמרנים. הביקורת בנושא תהליכי קבלת ההחלטות במערכת הביטחון בנושא ההצטיידות בתותח חדש העלתה ליקויים בעבודת המטה של צה"ל לבחינת ההצטיידות בתותחים חדשים וכן ליקויים בהצגת המידע לרמטכ"ל, לשר הביטחון ולקבינט המדיני-ביטחוני, דבר שהביא לקבלת החלטות על בסיס מידע חסר."

פיקוד העורף 

"בביקורת המעקב שנעשתה בשנת 2019 בחן משרדנו את תיקון הליקויים העיקריים שעלו בביקורת הקודמת והעלה כי טרם הוסדרו סמכויות הגופים המטפלים בעורף, וכי טרם יושמה החלטת הקבינט המדיני-ביטחוני לגבש תוכנית רב-שנתית לטיפול בעורף. עוד נמצא כי נותרו פערי מיגון משמעותיים; בשנת 2018, למשל, ל-2.6 מיליון תושבים בישראל (28%) לא היו אמצעי מיגון תקניים בסמוך למקום מגוריהם, ו-2,494 מ-12,601 המקלטים הציבוריים (20%) לא היו כשירים."

המרת דולר סיוע

"משרד הביטחון (משהב"ט) טרם בחן מהן ההשלכות ההשלכות האפשריות של קיטון זה על העצמאות הייצורית בארץ ועל התעצמות צה"ל ואת מידת הפגיעה האפשרית בביטחון המדינה."

תחזוקת כבישים ביו"ש

"בדיקת היבטי בטיחות ואחריות בנוגע לתחזוקת כבישים באיו"ש העלתה ליקויים שמקורם בהיעדר הסדרה של סוגיית האחריות לתחזוקת תשתיות כבישים המובילים למחנות ולמתקנים של צה"ל ומשמשים גם את הציבור הרחב, אף שהדבר עלול לסכן את משתמשי הדרך. "

מיקור חוץ של פרויקטי תשתיות 

"לצד היתרונות הכלכליים של ההשקעות הזרות בישראל ותרומתן לפיתוח המשק, להשקעות של חברות זרות ומעורבותן במשק הישראלי עלולות להיות גם השלכות שליליות. שליטה של גורמים זרים בנכסים אסטרטגיים עלולה לפגוע במגוון רחב של אינטרסים לאומיים, ובכלל זה פגיעה בביטחון הלאומי, בנכסים האסטרטגיים ובכושר התחרות בזירה הבין- לאומית."

פרסום מידע מסווג

"300000 תיקים מסווגים בארכיון המדינה ו-981000 תיקים מסווגים בארכיון צה”ל לא נחשפו לעיון הציבור אף שתקופת הגבלתם הסתיימה, וזאת בלי לבקש את אישור ועדת השרים המוסמכת לכך."


תגובת משרד הביטחון: 

ההיערכות להגנה על מתקנים חיוניים מפני טילים, רקטות ואיומים אוויריים נוספים
מדינת ישראל, בתיאום ובהובלה של משרד הביטחון ורח"ל, ביצעה קפיצת מדרגה משמעותית בשנים האחרונות בכל הקשור להיערכות להגנה על מתקנים חיוניים. בין השאר, גובשה רשימה אחת של מתקנים חיוניים מתועדפים, המשותפת לכלל הגורמים במדינה. במקביל בוצע מיגון בפועל של מתקני תשתית אסטרטגיים, שהוגדרו כחיוניים ביותר לרציפות התפקודית של המשק בחירום. בימים אלה החל יישומה של תוכנית מיגון נוספת של תשתיות חיוניות. 

ההיערכות להגנת העורף מפני איום טילים
תזכיר חוק מוכנות המרחב האזרחי למצבי חירום במשק ("חוק העורף") הופץ ע"י שר הביטחון ביוני 2016 ומאז פועל משרד הביטחון מול משרדי הממשלה השונים במטרה להגיע לנוסח מוסכם על כלל הגופים. כל עוד כיהנה ממשלת מעבר, לא ניתן היה לקדם תהליכי חקיקה. עם כינונה של  הממשלה ה-35 הותנע התהליך. משרד הביטחון מבצע בימים אלה את ההתאמות הנדרשות בטיוטת הצעת החוק לצורך קידומה.

מידע מסווג - אבטחתו בארכיונים ומניעת פרסומו
ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון הגדול במדינת ישראל, עם יותר מ-16.5 מיליון פריטי מידע, יותר מ-12 מיליון תיקים (162 ק"מ של חומר), כ-3 מיליון תצלומים ויותר מ-150 אלף קלטות שמע ווידאו. הארכיון חושף מידי שנה אלפי תיקים חסויים ומוביל בשנים האחרונות תהליך דיגיטציה רחב היקף להנגשת המידע לציבור. הארכיון לוקח לתשומת ליבו את הערות מבקר המדינה ופועל ללא לאות להרחבת החשיפה, בכפוף לחוק ובאמצעים העומדים לרשותו.
הממונה על הביטחון במערכת הביטחון (מלמ"ב) פועל מתוקף סמכותו לשמירת הסוד במערכת הביטחון. כאשר מובא לידיעת המלמ"ב כי חומר מסווג ורגיש מוחזק שלא כדין (בהתאם לסעיף 113 לחוק העונשין האוסר על החזקת ידיעה סודית ללא הרשאה), פועל מלמ"ב להשבת החומרים בהסכמה. ללא פעילות זו בארכיונים עלול היה להיגרם נזק ממשי לביטחון המדינה וליחסי החוץ שלה. יחד עם זאת, הערות המבקר נמצאות בבחינת הגורמים הרלוונטיים.

הסכם הסיוע הביטחוני האמריקני
עם חתימת הסכם הסיוע בשנת 2016 החל משרד הביטחון בבחינת משמעויות הקיטון הצפוי בנתח ההמרות והשפעותיו על התעשיות הביטחוניות. המבקר ציין לחיוב את עבודת הוועדה בראשות הכלכלן הראשי במשרד, שהוקמה בינואר 2017 בשיתוף עם צה"ל, התעשיות הביטחוניות ומשרד הכלכלה. המלצות הוועדה מיושמות משנת 2018 בתוכניות העבודה של משרד הביטחון וכוללות: רכש רב-שנתי בפרויקטים מרכזיים בתעשיות, סיוע ממוקד לתעשיות קטנות ובינוניות ברכש ובייצוא, ניצול מיטבי של התקציב השקלי לטובת רכש מקומי בדגש על הפריפריה, סיוע בחיבור עשרות תעשיות ישראליות לחברות אמריקניות גדולות  ועוד.

פרויקט התותח העתידי

הוועדה לבחירת מפתחים במפא"ת בחנה במשך חודשים ארוכים את כל החלופות האפשריות למימוש פרויקט הפיתוח וההצטיידות בתותח העתידי של צה"ל. לאחר שקיבלה חוות דעת מקצועיות מכל גורמי מעהב"ט הרלוונטיים, נפגשה עם תעשיות וסקרה פרויקטים של תותחים בחו"ל, הגישה הוועדה מסמך מסווג עב כרס, שבו המליצה לממש את הפרויקט במפעל התותחים של חברת "אלביט מערכות" ("סולתם" לשעבר), שהינו היחיד במדינת ישראל בעל היכולות לספק את המערכות ע"פ הדרישות המבצעיות של צה"ל. המלצות הוועדה ואישורן נעשו על פי כל דין והפרויקט נמצא בעיצומו.


תגובת דובר צה"ל

צה"ל פועל באופן מתמיד לביצוע מהיר של משימותיו ולהן השלכות בטחוניות ישירות. צה"ל פועל בשיתוף פעולה מלא עם עורכי הביקורת, בפתיחות ובשקיפות, ומתייחס בכובד ראש לממצאיה. צה"ל פעל וממשיך לפעול לעמידה בכלל יעדיו ובהסדרת הנושאים המומלצים גם בדוח הביקורת.

תגובת דובר צה"ל לדו"ח מבקר המדינה בנושא היערכות להגנת העורף מפני איום טילים ורקטות (מיגון פיזי, התרעה ופינוי אוכלוסייה) - ביקורת מעקב: https://app.activetrail.com/S/eiwi3zdw33e.htm

תגובת דובר צה"ל לדו"ח מבקר המדינה בנושא תהליכי קבלת ההחלטות במערכת הביטחון בנושא ההצטיידות בתותח חדש: https://app.activetrail.com/S/eiwi3zdw333.htm

תגובת דובר צה"ל לדו"ח מבקר המדינה בנושא היבטי בטיחות ואחריות בנוגע לתחזוקת כבישים באזור יהודה ושומרון: https://app.activetrail.com/S/eiwi3zdw33x.htm

תגובת דובר צה"ל לדו"ח מבקר המדינה בנושא קציני מטה במנהל האזרחי באזור יהודה ושומרון: https://app.activetrail.com/S/eiwi3zdw33z.htm

אולי יעניין אותך גם

צילום: מתוך אתר האינטרנט של משרד ההגנה של קוסובו

ארה"ב תורמת רק"מי M1117 לצבא קוסובו

בכוונת הצבא הקוסוברי לרכוש מערכות אמל"ח נוספות מארה"ב כחלק מסיוע החוץ הביטחוני האמריקאי. כ-5.3 מיליון דולרים הוקצו למימוש שלושה פרויקטים ביטחוניים חדשים