"לסיפוח אין יתרונות משמעותיים מבחינה משפטית"

אל"ם (מיל') עו"ד פנינה שרביט ברוך משרטטת את המשמעויות המשפטיות של סיפוח חלקים מיו"ש. "לסיפוח אין יתרונות משמעותיים מבחינה משפטית ויש לו חסרונות ניכרים", מסכמת שרביט ברוך 

החלת החוק הישראלי על חלקים מיהודה ושומרון היא אמצעי להחלת ריבונות ישראל בשטח זה. כיוון שמדובר בשטח שמוחזק על ידי ישראל כתוצאה ממלחמה ואינו שייך לה, צעד זה נחשב סיפוח מבחינת הדין הבינלאומי, על אף שהשטח לא היה שייך למדינה אחרת. כלומר, החלת הריבונות וסיפוח הם מונחים מקבילים, הגם שלשני קונוטציה שלילית יותר. 

הזווית הפנימית 

סיפוח השטח לא ישנה בצורה משמעותית את המציאות המשפטית לתושבי ההתנחלויות, שכן מרבית החקיקה הישראלית חלה עליהם כבר עכשיו בדרך עקיפה. פסק-הדין בבג"ץ חוק ההסדרה הבהיר שסיפוח השטח לא יאפשר הפקעה של רכוש פלסטיני לצרכי ההתיישבות. החלת דיני התכנון והבנייה החלים בישראל אף יסרבלו אישור של  בנייה חדשה.

פלסטינים המתגוררים בשטח המסופח, או בעלי זכויות בשטח, ייהנו מההגנות החוקתיות שחלות בשטח המדינה. בין היתר, הזכות לקניין, שוויון וכבוד. פלסטינים שמתגוררים בשטח המסופח יהיו בהגדרה תושבי ישראל, שכן מדובר במבחן עובדתי, ובעלי זכויות בהתאם, כולל חופש תנועה בישראל, זכות לביטוח לאומי וזכות לבקש אזרחות.

לפלסטינים מחוץ לשטח המסופח, שיהיו כלואים על ידי שטח מסופח, יידרש לתת גישה לרכושם בשטח המסופח ולמעבר דרכו למקומות אחרים באזור, מכוח התחייבויותיה של ישראל לכבד את זכויותיהם. על השטח המסופח יחול חוק-יסוד: משאל עם, כך שהעברתו במהלך מדיני עתידי תצריך הסכמה של 80 חברי כנסת או עריכת משאל-עם (ככל שהחוק לא ישונה ברוב של 61 ח"כים).

הזווית הבינלאומית

על פי הדין הבינלאומי, סיפוח לא משנה את הסטטוס של השטח כשטח כבוש עליו חלים דיני הכיבוש. לא תהיה הכרה בינלאומית בשטח המסופח כחלק ממדינת ישראל, בדומה למזרח ירושלים, שאף מדינה אינה רואה בה חלק ממדינת ישראל. העמדה המקובלת בעולם, גם על ידי משפטנים תומכי ישראל, רואה בסיפוח צעד בלתי חוקי, שמתנגש עם האיסור לסיפוח חד צדדי של שטח שנתפס בכוח, וכן פגיעה בזכות של הפלסטינים להגדרה עצמית. יש הרואים בסיפוח גם פשע של תוקפנות.

הסיפוח צפוי להקשות על ישראל בחקירה הצפויה בבית-הדין הפלילי הבינלאומי, ובפרט ככל שייפגעו זכויות של פלסטינים. יש אפשרות כי בעקבות סיפוח תתבקש חוות דעת מייעצת של בית-הדין הבינלאומי לצדק נגד חוקיות המהלך, שתשמש נגד ישראל בזירה הבינלאומית, בדומה לחוות הדעת שניתנה על אי חוקיות גדר הביטחון.

המהלך יוביל לביקורת מצד מדינות וארגונים, כולל גופי האו"ם, ולצעדים של שלילת הטבות מישראל, עד כדי חשש לסנקציות, כפי שהוטלו על רוסיה לאחר סיפוח חצי האי קרים. הכרה של הממשל האמריקאי הנוכחי בשטח המסופח כחלק מהמדינה היא הפיכה ותוכל להתבטל על ידי ממשל עתידי.

שורה תחתונה: לסיפוח אין יתרונות משמעותיים מבחינה משפטית ויש לו חסרונות ניכרים.