כליאה בצל הטכנולוגיה

בשני העשורים האחרונים מתמודדים שירותי הכליאה בעולם ובישראל עם אתגר משמעותי הנובע מהאמצעים הטכנולוגיים הזמינים בידי העבריינים והמחבלים במתקני הכליאה. האתגר: לאתר וגם לנטר את המכשירים ואת תוכן המידע

קרדיט: דוברות שב"ס

מטרה בסיסית של מערכות הכליאה בבתי הכלא היא, להעניש את האדם הפוגען ענישה פורמאלית באמצעות הרחקתו מן החברה כך, שלא יוכל לפגוע יותר בחפים מפשע. הנחת העבודה של רשויות המוסמכות במדינה, רשויות הממשל, רשויות המשפט, ורשויות האכיפה, היא כמובן, שהעבריין המורשע אינו יכול עוד לפגוע בחברה כאשר הוא נכלא מאחורי סורג ובריח.

זוהי הנחת עבודה שהולכת ונשחקת יש לומר, בשני העשורים האחרונים ומקבלת אתגר משמעותי בשנים האחרונות עם התקדמות האמצעים הטכנולוגיים הזמינים בידי העבריינים והמחבלים אותם הם מצליחים להבריח פנימה לתוך מתקני הכליאה. האתגר כעת הוא כפול ומכופל, גם לאתר וגם לנטר את המכשירים ואת תוכן המידע המועבר באמצעותם אל מחוץ לכלא. מאמר זה סוקר את תרחישי האיום ואת האופן בו מצליחות מערכות האכיפה בשילוב חברות טכנולוגיה פורצות דרך להתמודד עם האיומים ברחבי העולם.

לא רק פלאפונים

ההברחות של מכשירי הפלאפון הסלולריים לתוך בתי הכלא ברחבי העולם הן תופעה רחבה ומוכרת הכוללת מערך משומן של עבריינים בעלי ממון בלתי מוגבל, רשת מבריחים זמינה של אסירים ואזרחים וכספי שוחד שמופנים לאנשי סגל. כך מצליחים האסירים להבריח מכשירי סלולר לתוך האגפים ולאפשר להם תקשורת זמינה עם העולם החיצון, להעביר מסרים ולבצע פעולות מפעולות שונות תוך הכוונת פשיעה והכוונת טרור.

בעבר המצאות מכשיר סלולרי מהדור הישן משמעו היה שלעבריין הייתה יכולת להעביר מסרים בשיחה פרונטאלית. עם התפתחות הדורות החדשים של מכשירי הסלולר הרי שכבר לא מדובר רק ביכולת לקיים שיחה פרונטאלית אלא במחשב של ממש שיש בו בכדי להעביר מסרים בצורה מוצפנת, להעביר הנחיות לפעולה באינטרנט ובדארקנט ואף לשבש ולפגוע טכנולוגית בביטחון מתקן הכליאה ולסכן את הסגל ושאר האסירים השוהים בו.

כל תפישת הכליאה בה העבריין נענש בכך שמורחק מהחברה ואינו יכול להמשיך ולפגוע בה כבר אינה רלוונטית בהתחשב שהמצאות מכשירי סלולר מתקדמים מטשטשים את הגבולות ומאפשרים לעבריין את החופש הקיברנטי הנדרש לו למימוש זממו בעודו נמצא כלוא בגופו במתקן. תארו לכם מצב שבו ראש ארגון פשע ואנשיו ממשיכים להכווין פשיעה מתוך הכלא, להעביר הנחיות לביצוע ולנהל את הארגונים הפליליים שלהם מתוך הכלא כשהם משתמשים באינטרנט וברשת המחתרתית.

יותר מכך, התפתחות הננו-טכנולוגיה מאפשר להבריח מחשבים סלולריים זעירים שקל מאד להסליק ולהחביא אותם בגוף האדם וניתן להפוך אותם לכלי נשק של ממש שיכולים לשבש תקשורת מערכות טכנולוגיות בכלא, לפתוח תאים מפוקדים, להשבית מערכות קשר/תאורה ואחרות כך שבריחה ושלל תרחישים של פגיעה בביטחון המתקן הופכים לרלוונטיים. הדבר הופך למחשבה מפחידה עוד יותר אם נחשוב רגע על ראש ארגוני טרור ומחבלים שכלואים מאחורי סורג ובריח.

לא מספיק רק לשבש

ברחבי העולם משתמשות מערכות הכליאה באמצעים טכנולוגיים על מנת לשבש תקשורת סלולרית בין כותלי המתקן. המטרה היא מניעת יכולת של הפעלה סלולרית מתוך האגפים ובכך לא לאפשר את העברת המסרים באמצעות השיחות בין האסירים לעולם החיצון. עם השנים התברר כי המענה של הצבת מערכות של שבשים אינו נותן מענה מיטבי מאחר והתפתחות הטכנולוגיה מאפשרת לאסירים באמצעות הגורמים התומכים אותם מחוץ לכלא לאפשר תקשורת גם במצב של חסימה כדוגמת רשת ווי-פיי זמינה שמועברת באמצעות רכב/רחפן אל האזור בו מופעלות מערכות השיבוש.

כל אילו מציבים אתגר מורכב יותר בפני רשויות הכליאה והאכיפה והוא לא רק שיבוש התקשורת הסלולריים אלא גם ניטור ואיסוף מידע איכותי על המידע המופק מהמכשירים החכמים שבשימוש בתוך בתי הכלא. דוגמה טובה להבנת הנושא היא בכך, שמערכות האכיפה ברחבי עולם הבינו בשני העשורים האחרונים כי על מנת להתמודד עם הפשיעה והטרור שעברו לממד הקיברנטי יש לפתח יכולות וטכנולוגיה שתאפשר לאסוף מידע ולנטר את פעילותם בזמן אמת.

כך הוקמו יחידות מיוחדות לפשעי מחשב, פורנזיקה, איסוף מידע באמצעות Webint כלומר איסוף מידע באמצעות מחקר רשת ו-Osint כלומר מחקר ממקורות גלויים (Open source intelligence) בכל תחום רלוונטי בעולמות האכיפה. ברור לכולם כיום שעל מנת להגן על ילדים מפדופילים שעברו לחפש את הטרף שלהם ברשת ובדארקנט יש להשתמש ביכולות טכנולוגיות ומודיעיניות של ניטור הרשתות החברתיות, הרשתות המחתרתיות ולפתח מערך שלם של יכולות על מנת לשים היד על העבריינים ולהביאם לדין. התפישה מקבלת משנה תוקף בכל הקשור לפיתוח יכולות והקמת מערכים של מודיעין טכנולוגי לניטור התקשורת המופקת מהמכשירים הסלולריים החכמים בתוך בתי הכלא כפי שהולך וקורה בכל העולם.

יכולת הפקת מודיעין איכותי 

אם בעבר היו מקורות המידע הגלויים שניתן היה להפיק מהם מידע על היריב עיתונים, רדיו, טלוויזיה הרי שעידן האינטרנט שינה לחלוטין את הכללים. כיום הפך המידע באינטרנט למדיה הראשית. עיתונים מופקים גם במהדורות דיגיטליות וגם  הטלוויזיה והרדיו נמצאים באינטרנט. הרשתות החברתיות הפכו מזמן לזירה וירטואלית הכי משמעותית ומשפיעה על חיינו ולחשוב שהאסירים מחוץ למשחק זוהי חשיבה שיש בה בכדי זלזול ביריב.

יחד עם זאת, ברור לחלוטין שקשה להגיע לפינות החשוכות והנסתרות של האינטרנט בכדי ללקט מהן מידע וסביר שהאסירים פועלים בטשטוש זהות ו/או בזהויות בדויות על מנת לא להיחשף. חישבו רק מה ניתן לעשות עם אמצעים טכנולוגיים ויכולות מודיעיניות להפקת מידע שכזה שיאפשר יצירת פרופיילינג של חשודים, תבניות פעולה ברשת, סוגי מידע שמועברים דרך המכשירים המוברחים לכלא, חשיפת שותפים לעבירות בתוך ומחוץ לכלא וסיכול משמעותי של הכוונה וטרור מתוך הכלא כך שהכלא יהפוך למקום בטוח יותר ויקיים את ייעודו להרחיק את העבריין מהחברה.

בפועל מתקיימת לה מלחמת צללים אמיתית. מחד נמצאות מערכות הכליאה המוגבלות בתקציב, שלרוב עסוקות בפעולות בהגנה באמצעות הצבת עוד ועוד מערכות טכנולוגיות של מיגון וחסימה שתפקידם לחסום תקשורת סלולרית ומאידך, ארגונים אימתניים של עבריינים וארגוני מחבלים ללא הגבלה תקציבית שמצליחים להבריח מכשירים חכמים ולקיים תקשורת רצופה וקבועה עם העולם החיצון. חשוב להבין לאילו מאיתנו שאינם מעודכנים שעולם הפקת המידע מהרשת ה-Webint ו-Osint הוא עולם שמיושם כבר הרבה מאד זמן גם בעולמות האזרחים ולא רק בעולמות הביטחוניים.

כך אנליסטים פועלים להפקת מידע מהרשת, בניית פרופיל ותבניות המשתמש, חוויות משתמש ודינמיקת צרכנים עבור החברות בהן הם מועסקים. ברור מעל הכול שכללי האתיקה וההיבט החוקי חלים גם על הרשת ומכאן שהפעולות נעשות על פי כל כללי שמירת הפרטיות. באשר למלחמת הצללים המתקיימת בפועל בבתי הכלא ברחבי העולם השאלה באיזה מדינה מדובר ואילו חוקים ספציפיים מאפשרים שימוש בכלים לביצוע המחקר הרשתי על המידע שמופק מהמכשירים המוברחים לתוך בתי הכלא. דבר אחד בטוח, ארגוני הפשיעה והמחבלים הכלואים בבתי הכלא בעולם אינם מוגבלים בחוקים וממשיכים לנסות ולפרוץ תרתי משמע את המגבלות החלות עליהם מעצם כליאתם מאחורי סורג ובריח.