היחידה הדיגיטלית

"לקחנו 'יחידות מודל' שמעבירים אותן מאנלוגיות לדיגיטליות", אומר תא"ל זיו אבטליון, ראש חטיבת טרנספורמציה דיגיטלית בצה"ל, בכנס סייברטק לייב תקשוב C4I & CYBER

צה"ל מתמודד בשנים האחרונות עם שדה קרב א-סימטרי ואויב נעלם שמקשה על הזיהוי וההתמודדות עימו בזירה. לצורך כך, רוצים בצה"ל להפוך מצבא אנלוגי לצבא דיגיטלי. אחת הדרכים להשיג זאת היא ביצוע טרנספורמציה דיגיטלית, בדיוק כפי שעושה ארגון עסקי שצריך להסתגל לשווקים חדשים. על האירוע מופקד תא"ל זיו אבטליון, ראש חטיבת טרנספורמציה דיגיטלית בצה"ל. 

"השתנות צריכה להביא מרכיב משמעותי. בבסיס העניין נמצאת שפה דיגיטלית הקובעת איך מקשרים את כולם לכולם. זו ארכיטקטורה המאפשרת התמודדות עם אתגרים ומזינה את הצורך בהשתנות מיידית", מסביר אבטליון. 

בצה"ל מונים ארבעה רבדים להשתנות זו. תהליכים מבצעיים להתמודדות עם אויב נעלם. התבססות על נתונים. איך הופכים את הידע לאופרציה וארגון דיגיטלי. "איך הופכים תהליכים מורכבים לחווית משתמש טובה? איך אפשר ללמד את המפקדים להשתנות שתוביל לשיפור. אלו אתגרים שיש להתמודד עמם", מסביר אבטליון. 

"הגדרנו ארבעה מושכים מרכזיים לתהליך ההשתנות. לקשר את כולם לכולם. להנגיש מידע לקצה הטקטי באמצעות אינטרנט מבצעי. הפקת ידע ואיך מתנעים את התהליך. איך מחוללים את השינוי בהתבסס על סוכני שינוי אמינים ומקצועיים מדרג הפיקוד ועד הטקטי. רוצים לקשר את כולם לכולם. שכל מי שבמרחב יוכל להתחבר. אלו אתגרים טכנולוגיים ותרבותיים, ביניהם רוחב פס צר שצריך להרחיב. המטרה בהליך זה היא לסגור מעגלי אש בכל ממד ובפרקי זמן קצרים. 

"בהיבט האינטרנט המבצעי, לקחנו יכולת מוגבלת ושיפרנו אותה משמעותית. ועדיין, זה לא מספיק לשפר תהליך טכנולוגי. החכמה היא לקחת תהליך ולבדוק אפקטיביות. לשפר את הלוגיקה יחד עם יכולות דיגיטליות. בשנתיים הקרובות נשיק שירותים נוספים באינטרנט המבצעי. נדרשות גם תשתיות חדשות כמו ענן מבצעי, יכולת הגנה וחסינות, שמירת רציפות הרשת ועוד. 

"בעולם המידע הנוכחי כל אחד מאיתנו הוא סנסור. יש בצבא אלפי סנסורים. רוצים לקלוט את המידע ולהפוך אותו לידע. את הידע צריך להנגיש לקצה הטקטי שיהפוך אותו לשיפור בקטלניות. לצורך כך אנו נדרשים למקצועות חדשים - מתייגי מידע, מהנדסי מידע, אנליסטים ועוד. אנו רוצים אנליסט ליד המפקד שמתרגם את הבקשה המבצעית ויודע להביא מענה על בסיס מערכות דיגיטליות. קיימות כבר יכולות כמו הערכת מצב מקוונת לאתר, איתור ציוד אבוד ועוד. 

"צה"ל הופך לארגון דיגיטלי. המטרה היא הנגשת שירותים דיגיטליים, שיפור הביורוקרטיה והיכולת להנגיש ליחידה מידע באמצעים דיגיטלים בתחומים נוספים. כדוגמא, המפקד יקבל עוזר דיגיטלי שישפר את הטיפול בצרכים האישיים של החיילים שלו. אפשר להשתמש במידע גם לצורך שיבוץ נכון יותר של אנשים בשירות הצבאי, כמו גם, להעלאת כשירות והתייעלות. 

"יצירת תרבות דיגיטלית בצה"ל היא אתגר. אנו עושים הכשרות לכל הרמות שיאפשרו הסתגלות לתהליכי הדיגיטציה. לצורך הטמעת התהליכים, לקחנו 'יחידות מודל' שמעבירים אותן מאנלוגיות לדיגיטליות. יחידות מטה, פיקוד, יחידות מבצעיות. כל זאת בהובלת מפקד היחידה שמקבל מעטפת מלאה מאיתנו. זאת, על מנת לבצע את ההשתנות ולהכריז על יחידות אלו כיחידות דיגיטליות."  

אולי יעניין אותך גם