נתיבי איילון: מרחב סייבר לניסויים בתחבורה חכמה בבאר שבע

חברת נתיבי איילון מקימה מרחב ניסוי בפתרונות סייבר לשוק התחבורה בסביבת העיר באר שבע. החברה פרסמה מכרז לחיפוש אחרי מפעיל למיזם

חברת נתיבי איילון מקימה מרחב ניסוי בסייבר במטרה להנביט סטארטאפים. על פי המכרז, המרחב נועד לקדם תקינת סייבר בתחבורה בישראל. כמו כן, בחברת נתיבי איילון רוצים גם זכות ראשונים להכנס כמשקיע יחד עם המפעיל שיזכה, בכל אחד מהחברות שישתתפו בפרויקט בהיקף של עד 25 אחוזים מהיקף ההשקעה של המפעיל בחברה. 

"חברת נתיבי איילון בע"מ מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם להקמה, פיתוח, ניהול ותפעול מרחב סייבר לניסויים בתחבורה חכמה", נכתב בהזמנה למכרז של החברה. על פי המכרז, ההסכם הוא לחמש שנים. "עם חתימת הסכם ההתקשרות בין החברה למציע הזוכה, תחל תקופת ההיערכות, במסגרתה יידרש המציע הזוכה להקים את המרחב ולהיערך לתחילת פעילותו. תקופת ההתקשרות הבסיסית עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 36 חודשים, החל מתום תקופת ההיערכות. לחברה מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בעד שתי תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת." 

סעיף 19.4 להסכם ההתקשרות חושף כי חברת נתיבי איילון תהיה זכאית לקבל רישיון שימוש ללא תמורה, לצמיתות, למטרות שאינן מסחריות (כמו שימוש הממשלה למשל), על זכויות היוצרים של התוצרים שנוצרו במרחב המדובר וששייכות למפעיל המרחב שזכה במכרז. קרי, על פי ההסכם, נתיבי איילון בונה מרחב ניסיון לפתרונות סייבר, שוכרת מפעיל לחמש שנים שינהל זאת, והמדינה תוכל להשתמש בכל תוצר הנובע משימוש במרחב זה מבלי לשלם תמורה לחברת ההזנק שפיתחה את הפתרון. נתיבי איילון היא זרוע ביצועית של משרד התחבורה. 

"נתיבי איילון מקדמת הקמת מרחב סייבר לניסויים בתחבורה חכמה באזור העיר באר שבע אשר ידמה מרחב תחבורה עתידי המשלב פעילות של אמצעי תחבורה", נכתב בפרסום. " המרחב ישמש לפעילות של פיתוח ובחיªת מוצרים, טכªולוגיות ופתרונות תעשייה אל מול איומי סייבר מגווªים, וכן פיתוח תפיסות ושיטות התמודדות אל מול איומי סייבר בתחום התחבורה החכמה. המרחב יוקם באזור העיר באר שבע, קרי בעיר עצמה או במקום המצוי במרחק שלא יעלה על 10 ק"מ מהעיר. "

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

לפיד ובנט ביום א׳ השבוע. בקרוב נסיעה משותפת לוושינגטון? צילום: Ilia Yefimovich/DPA, via REUTERS

פרשנות | הנקמה של ביידן בנתניהו, והעידן החדש שיצא לדרך

משיחת הטלפון הראשונה, דרך הצהרות בנוגע לשיתוף פעולה בנושא האיראני ועד להקמת צוות מו״מ פלסטיני – הממשל האמריקני פתח דף חדש מול ישראל, ולא יתגעגע