תקן חדש בישראל: רשתות אולטרה רחבות פס

משרד התקשורת קובע כי רק רשתות נייחות מבוססות סיבים אופטיים יוגדרו כרשתות "אולטרא מהירות". המשמעות: חברות הסלולר לא יוכלו לשווק רשתות ככאלו למרות השדרוג הצפוי ל5G

צילום: רונן טופלברג

משרד התקשורת מפרסם שימוע בו הוא מבקש לקבוע קריטריונים לאפיון רשת כבעלת קיבולת גבוהה מאוד, אולטרה רחבת פס. בכך מבקש המשרד לקבוע יעד לאיכות התשתית הנייחת ברשתות המתקדמות שייפרשו בארץ. בהמשך לקול קורא שפרסם משרד התקשורת וגיבוש המדיניות לעניין חובות הפרישה של חברות התקשורת ברשתות אולטרה רחבות פס, מבקש המשרד להגדיר מהן רשתות אולטרה רחבות פס כשהחובות לעניין פרישת הרשתות תיקבע במסגרת מתווה הסיבים. 

היעד של המשרד הוא פרישת רשתות רחבות פס המבוססות על תשתית סיבים עד לפתח יחידת הדיור (FTTH - Fiber to the Home) או באמצעות רשת קווית העומדת בקריטריונים שהוגדרו בשימוע לרשת בעלת קיבולת גבוהה מאוד. בראייה צופה פני עתיד, הקמתן של רשתות המבוססות במלואן על סיבים אופטיים מבטיחה את היכולת להמשיך ולשדרג את רשתות התקשורת, בהתאם להתפתחות הטכנולוגית וצרכי משקי הבית.  

מנכ"ל משרד התקשורת, נתי כהן: "היום אנו מביאים בשורה לשוק התקשורת ולצרכנים בהצבת סטנדרט לתקשורת ביתית מתקדמת, לצרכן הישראלי מגיעה חווית משתמש באיכות גבוה כמקובל במדינות המתקדמות בעולם. פרישת הסיבים תאפשר לתושבי ישראל להנות מפירות הטכנולוגיות המתקדמת בענף התקשורת, והדבר יהווה מנוע צמיחה לכלכלה, יגשר על מרחקים בין הגבולות והפריפריה למרכז. שימוע זה הינו התקדמות נוספת אל יעדים אלו".

על פי השימוע, רשת אולטרה רחבת פס תהיה כזו אם תספק בזמן שיא בשימושים קצב הורדה של גיגהביט ומעלה, קצב העלאה של 200 מגהביט ומעלה, שיהוי קצה לקצה של עשר מילישניות, וג'יטר של שתי מילישניות. מעניין: המשרד מציין בשימוע את החלוקה בתא השטח (מהמוצא האופטי לצרכנים) באמצעות תקן Wi-Fi 6. עם זאת, תקן זה טרם הוסדר בישראל. 

עוד עולה מהשימוע כי מפעילות הסלולר לא יוכלו לקרוא לרשתות שלהן "אולטרא מהירות". מדוע? מכיוון ש"סבור המשרד כי אין מקום לכלול בהגדרה של 'רשת בעלת קיבולת גבוהה מאוד' גם רשתות אלחוטיות, ובכלל כך במסגרת קריטריון 2 ,לאור המגבלות האינהרנטיות של רשתות אלחוטיות המושפעות לדוגמה מתופעות מזג אוויר ומהפרעות אלקטרומגנטיות", נכתב בשימוע. זאת, בניגוד לתקן אירופאי שקבע כי רשת אלחוטית ברוחב פס יורד של 150 מגהביט ועולה של 50 מגה ביט יכולות להחשב כרשתות מהירות.  

אולי יעניין אותך גם