60 מליון ש"ח בספק יחיד לבינת סמך 

עפרה רוס, מנהלת הרשות לזכויות ניצולי השואה. תמונה: gov.il

פרסום באתר מנהל הרכש חושף עסקת ספק יחיד ב60 מליון ש"ח לחברת בינת סמך. מדובר בפרויקט המשך עם הרשות לזכויות ניצולי השואה לתקופה של חמש שנים. כלומר, מליון ש"ח לחודש. "בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם בינת סמך בע"מ לצורך הקמת ותפעול מרכז מידע לאומי לניצולי שואה", רושמים בבקשה. 

"החלטת ממשלה מס' 4252 מיום 2012.2.12 הטילה על הרשות להפעיל מרכז מידע לניצולי שואה, שיסייע לניצולים במימוש זכויותיהם ובממשק שלהם עם משרדי הממשלה השונים. לאור החלטה זו, פרסמה הרשות מכרז פומבי להקמת ולתפעול מרכז מידע לאומי לניצולי שואה, ובחודש מאי 2013 ,חתמה על הסכם התקשרות עם הזוכה במכרז – בינת. על פי המכרז, ההתקשרות המקורית הסתיימה ב31.05.2018 והייתה בהיקף של 5,850,000 בשנה."  

הרשות תיערך להגברת מאמציה למיצוי זכויות ניצולי השואה, ולשם כך תבצע פרויקט שיקדם את מיצוי הזכויות הכלכליות וההטבות שמגיעות לניצולי השואה מתוקף החוקים שעליהם מופקדת הרשות, לרבות באמצעות הגעה פיזית לבתיהם של ניצולי השואה שלא נענו למאמצי הרשות למיצוי זכויותיהם.

הרשות מעולם לא ביצעה מכרז פומבי לקבלת שירותים אלו. "הרשות לא יצאה להליך פומבי, וכעת מבקשת להאריך את ההתקשרות. הרשות מנמקת כי על פי מכרזים שמתקיימים במשרדים אחרים, מרכזי מידע מופעלים על ידי אותו ספק במשך 10 שנים לפחות. נימוק נוסף לבקשה זו היא שהחלפת ספק תפגע בניצולי השואה, שכן הם התרגלו לעבוד עם נותני השירותים, ומדובר באוכלוסייה רגישה לשינויים.", נכתב בפרסום. 

אולי יעניין אותך גם