אלביט: למרות הקורונה - צמיחה בצבר ההזמנות

בוצי: "קיבלנו הזמנות בהיקף של יותר מ- 1.8 מיליארד דולר מלקוחותינו ברחבי העולם. הזמנות אלו תרמו לצמיחה של 8% בצבר ההזמנות בהשוואה לרבעון האחרון של 2019 ולשיא צבר הזמנות של 10.8 מיליארד דולר"

בצלאל מכליס (צילום: מאיר אזולאי)

אלביט מערכות דיווחה על תוצאות פעילותה ברבעון הראשון של 2020 שהסתיים ב- 31 במרץ 2020. בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, ציין: "ברבעון הראשון היינו עדים למומנטום חיובי בכל השווקים שלנו, קיבלנו הזמנות בהיקף של יותר מ- 1.8 מיליארד דולר מלקוחותינו ברחבי העולם. הזמנות אלו תרמו לצמיחה של 8% בצבר ההזמנות בהשוואה לרבעון האחרון של 2019 ולשיא צבר הזמנות של 10.8 מיליארד דולר, שמספק לאלביט מערכות נראות טובה על הכנסותיה.

"כתוצאה ממגפת הקורונה, מאז חודש מרץ ביצענו מספר שינויים משמעותיים באופן בו אנו עובדים, בכדי לשמור על בריאות ובטיחות העובדים שלנו ברחבי העולם ובו בעת לשמר רציפות עסקית, על מנת לספק כמתוכנן את המוצרים והשירותים ללקוחותינו, כולל שימוש במאזן הבריא שלנו בכדי להבטיח את קוי האספקה שלנו ולשמר רמות מספקות של מלאים שיאפשרו לנו להמשיך אספקות ללקוחות."

הכנסות החברה ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו ב- 1,071.2 מיליון דולר בהשוואה ל- 1,021.7 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2019. הרווח הגולמי Non-GAAP לרבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם ב- 295.4 מיליון דולר (27.6% מסך ההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 283.4 מיליון דולר (27.7% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי לפי US-GAAP לרבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם ב- 289.4 מיליון דולר (27.0% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 277.6 מיליון דולר (27.2% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. 

הוצאות המחקר והפיתוח, נטו לרבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו ב- 80.4 מיליון דולר (7.5% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 77.4 מיליון דולר (7.6% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות השיווק והמכירה, נטו לרבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו ב- 70.5 מיליון דולר (6.6% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 71.8 מיליון דולר (7.0% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות הנהלה וכלליות, נטו לרבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו ב- 58.0 מיליון דולר (5.4% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 53.6 מיליון דולר (5.2% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. 

הכנסות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון הראשון של 1920 הסתכמו ב- 1.2 מיליון דולר כתוצאה מרווח הנובע מהשקעה והערכה מחדש של השקעה בחברת בת. הרווח התפעולי Non-GAAP ברבעון הראשון של 2020 הסתכם ב- 90.4 מיליון דולר (8.4% מסך ההכנסות), לעומת רווח תפעולי של 84.0 מיליון דולר (8.2% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לפי US-GAAP ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם ב- 80.4 מיליון דולר (7.5% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 76.0 מיליון דולר (7.4% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. 

הוצאות המימון, נטו לרבעון הראשון של 2020 הסתכמו ב- 12.5 מיליון דולר, בהשוואה ל- 13.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות אחרות, נטו ברבעון הראשון לשנת 2020 הסתכמו בסך של כ- 1.2 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות אחרות נטו, בסך 3.4 מליון דולר אשתקד. הכנסות אחרות נטו ברבעון הראשון לשנת 2020 כוללות הכנסה בסך של כ- 3.2 מליון דולר שנבעה משערוך שווי השקעה בחברת בת המוצגת בשווי הוגן

הרווח הנקי Non-GAAP המיוחס לבעלי המניות הרגילים של החברה ברבעון הראשון של 2020 הסתכם ב- 72.0 מיליון דולר (6.7% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 65.8 מיליון דולר (6.4% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי לפי US-GAAP לרבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם ב- 63.6 מיליון דולר (5.9% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 50.5 מיליון דולר (4.9% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

צבר ההזמנות של החברה ליום 31 במרץ 2020 היה 10,790 מיליון דולר, לעומת צבר של 9,658 מיליון דולר ליום 31 מרץ 2019. כ- 63% מצבר ההזמנות של החברה מיועד למכירה ללקוחות מחוץ לישראל. כ- 59% מצבר ההזמנות מיועד לביצוע במהלך 2020 ו- 2021.

תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת במהלך הרבעון הראשון של 2020 הסתכם ב- 9.9 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת בסך של כ- 46.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2019.

אולי יעניין אותך גם