גרמניה: מגבלות על הביון במעקב אחר אזרחים זרים בחו"ל 

By Jan Kleihues - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81265748

בית המשפט החוקתי של גרמניה פסק כי בעיקוב אחר אזרחים זרים בחו"ל בטלפון או באינטרנט על ידי סוכנות הביון BND יש משום הפרה של סעיפים בחוקה הגרמנית. 

בית המשפט החוקתי דן בעתירות שהגישו עיתונאים זרים בגרמניה וכן ארגון 'כתבים ללא גבולות', השומר על חופש העיתונות. השופטים קבעו בפסק דין תקדימי כי סוכנות הביון BND כפופה לחוקה גם בפעולותיה בחו"ל. עיקוב בטלפון או באינטרנט אחר זרים בחו"ל מפר את חופש העיתונות, ואילו הזכות לפרטיות מובנית בתוך סעיפי החוקה הגרמנית וגם בחוק היסודי (החוק הטבעי). "הריבונות של מדינת גרמניה מוגדרת על ידי החוק היסודי לא רק בתחומי גרמניה", נאמר בהחלטה. 

מגישי העתירות היו עיתונאים, שדיווחו על הפרות זכויות האדם באזורי סכסוך ובמדינות אוטוריטריות והודאגו מיכולותיה של סוכנות הביון הממלכתית BND לאגור, לאחסן ולעבד נתונים שהושגו באמצעים ניטור טלקום מחוץ לגבולות גרמניה. בית המשפט החוקתי דורש מממשלת גרמניה לשנות תיקון לחוק בדבר סמכויות סוכנות הביון BND מאז נודע שהמודיעין האמריקני האזין ועקב אחר תנועות אינטרנט  בגרמניה  וכי הBND-  נהג כך גם בחו"ל. 

בסיכום קבע בית המשפט  החוקתי כי אמנם סמכויות BND מהוות הפרה של החוק היסודי, אולם בית המשפט מחליט שמכיוון שעיקוב אסטרטגי אחר זרים בחו"ל איננו אסור על פי החוק הקיים, יישארו בתוקפם  ההסדרים הקיימים עד שנת 2021 , ועד אז על הממשלה לשנות את התיקון לחוק.  

אולי יעניין אותך גם