סקר משרד התקשורת: מרבית צרכני האינטרנט נסמכים על חיבור נייח

משרד התקשורת בוחן את השפעות משבר הקורונה על צרכני האינטרנט בישראל באמצעות סקר. התוצאות מראות כי בקרב רוב הציבור האינטרנט הנייח משמש לצרכים "תפעוליים" בעוד האינטרנט הסלולרי משמש באופן יותר מובהק לבידור וצריכת פנאי

bigstockphoto

לאחרונה ביצע משרד התקשורת סקר במטרה לקבל מידע מצרכני התקשורת בישראל אודות שימוש בשירותי התקשורת השונים בתקופת משבר הקורונה, בדגש על שינוי בהרגלי הצריכה, חווית המשתמש (הן בהיבטים טכניים של השירות והן בהיבטים של איכות שירות הלקוחות), וכו'. כאן יובאו תוצאות ותובנות ראשוניות של הסקר. 

יודגש כי סקר זה מתמקד במדידה סובייקטיבית של חווית הלקוח, קרי, איך הלקוח חווה את שירותי התקשורת השונים בתקופת המשבר. לכן, ייתכנו פערים משמעותיים בין נתוני ההיצע שהועברו למשרד על ידי ספקי התקשורת, לבין תחושות הלקוחות. נעשה מאמץ להתמקד בשינוי בחוויה במהלך התקופה (להבדיל מתחושת שביעות רצון מהשירות באופן כללי) אך כמובן קשה ביותר להבחין בין תחושת שביעות רצון כללית לבין שינויים בשביעות הרצון בתקופה מסוימת, במיוחד כשתקופה זו מלווה בעומס רב על המערכות.

נתונים אלה ישמשו, יחד עם נתונים שסופקו על ידי ספקי התקשורת, לטייב את תמונת המצב שיש בידי המשרד אודות הנעשה בשוק התקשורת בתקופת המשבר, וכן היערכות ענף התקשורת בישראל לתקופות נוספות של סגר ומגבלות, ככל שיהיו.

תוצאות עיקריות - שימושים

ראשית, ניתן לציין את הרמה הגבוהה (יחסית) של השימוש באינטרנט נייח, כש-89% מהנשאלים מדווחים כי ברשותם חיבור נייח לאינטרנט. על אף המחירים הנמוכים של השירות הנייד בישראל ומגמת ה-cord cutting, האינטרנט הנייח עדיין משמש עוגן משמעותי לצריכת שירותי התקשורת בישראל. מספר זעום יחסית של נשאלים מסתמכים על אינטרנט סלולרי בלבד. 

השימוש העיקרי באינטרנט הנייח הוא לחיבור של מחשבים (ניידים ונייחים) לרשת, כש80% מהנשאלים מחברים מחשב נייד ו-60% מחשב שולחני (נייח). רק כשליש מהמנויים לאינטרנט מהיר נייח מחברים מחשב לוח (טאבלט) לרשת האלחוטית הנייחת הביתית. מספר גבוה יחסית (כחצי) של הנשאלים דיווחו כי ברשותם טלוויזיה חכמה המחוברת לרשת.

כחצי מהמנויים מדווחים כי הם גולשים במהירות (משווקת) של 100 מגה-ביט ומעלה לשנייה. רק 5% מדווחים על מהירות נמוכה מ-20 מגה, וכ-16% מהמנויים אינם יודעים באיזה מהירות הם גולשים.

שימושים באינטרנט הנייח

כמחצית מהמנויים מדווחים כי עושים שימוש באינטרנט הנייח לעבודה מרחוק, וכ-75% ללמידה מרחוק (הן במערכת החינוך והן באקדמיה). בכך ניתן לראות בפירוש כי האינטרנט הנייח הפך לתשתית קריטית לפעילות המשק והחברה. אם נתמקד בשינויים בהרגלי הצריכה במהלך התקופה, 30 עד 50 אחוזים מהמנויים מדווחים על עלייה משמעותית בשימוש הכללי ובשירותים השונים.

אינטרנט נייד

המשתמשים מדווחים על עלייה דומה גם בשימוש באינטרנט הנייד. עם זאת, ישנם הבדלים משמעותיים בשימושים שמביאים לעליה זו. אם העלייה בשימוש הנייח מיוחסת באופן ניכר לעבודה מרחוק ולימוד מקוון, הרי שבאינטרנט הנייד מדובר בהעלאה בעיקר לצרכי גלישה ובידור. מכאן עולה בבירור כי בקרב רוב הציבור האינטרנט הנייח משמש לצרכים "תפעוליים" בעוד האינטרנט הנייד משמש באופן יותר מובהק לבידור וצריכת פנאי.

אולי יעניין אותך גם