VMware הודיעה על כוונתה לרכוש את חברת Octarine

חברת VMware, מובילה בתוכנות ארגוניות חדשניות לארגונים, הכריזה בכנס השנתי שלה לאבטחת סייבר (Connect 2020) על כוונתה לרכוש את חברת Octarine שפיתחה פלטפורמת אבטחה חדשנית לאפליקציות קוברנטים, המפשטת סביבות DevSecOps ומאפשרת לסביבות ענן טבעיות להיות מאובטחות באופן פנימי, משלב הפיתוח ועד ההרצה.  

בנוסף הכריזה VMware על הקמת ברית של חברות בתחום של מרכזי תפעול אבטחה (Security Operations Center) בשיתוף עם Splunk, IBM Security , Google Cloud’s, Chronicle, Exabeam, Sumo Logic. הברית תספק לצוותי של מרכזי תפעול אבטחה יכולות נראות, מניעה, זיהוי ותגובה שימנפו באופן משמעותי את המרקם של VMware.

"רכישת Octarine תאפשר לנו להמשיך בהרחבת אסטרטגיית האבטחה הפנימית שלנו לעבר סביבות קונטיינרים וקוברנטים. זאת באמצעות שילוב הטכנולוגיה של Octarine בענן Carbon Black של VMware", מסר פטריק מורלי, מנכ"ל וסגן נשיא בכיר, חטיבת האבטחה העסקית, VMware. מיזוג זה, יחד עם אינטגרציה טבעית עם Tanzu, vSphere, NSX ועם VMware Cloud Foundation ייצור, כך אנו מאמינים, פתרון ייחודי ורבו השפעה לאבטחה פנימית של עומסי עבודה. כשמוסיפים לכך את יכולות מערכת AppDefense יש באפשרותנו לחולל שינוי באופן שעומסי עבודה יהיו מאובטחים יותר".

אבטחת עומסי עבודה היא קריטית לאבטחה של אפליקציות ונתונים בתוככי הארגון. משמעותם של המאפיינים הייחודיים של הענן (מהירות, גמישות, יכולת פריסה) היא שמפתחים מרחיבים את השימוש בקוברנטים ובקונטיינרים כדי לחדש את פניהן של האפליקציות ומשנים את המאפיינים של עומסי העבודה שיש לאבטח אותם.

עברייני הסייבר אינם נשארים מאחור גם בעת שמאמצים טכנולוגיות חדשות והם מחפשים לנצל נקודות סיכון חדשות. השילוב של פלטפורמת האבטחה של Octarine לקוברנטים יאפשר ל-VMware לבלום מתקפות במספר דרכים: מתן נראות מלאה לסביבות ענן טבעיות באופן שיאפשר ללקוחות לזהות ולצמצם את הסיכונים הנובעים מחולשות וממתקפות, מתן אפשרות ללקוחות ליצור ולהחיל מדיניות מבוססת תכנים שתגן על הפרטיות והשלמות של מידע רגיש שהרגולציה חלה עליו, שילוב במחזור הפיתוח יכולות ניתוח ובקרה על גורמי הסיכון לאפליקציות לפני שהן נפרסות ועוברות לייצור ועוד.