פנסיית המיליארד: בג"צ נותן ארכה למשרד הביטחון והאוצר להגיע לפשרה

"המשיבים יודיעו עמדתם עד ליום 2020.8.15 ,ובהתאם לכך נראה כיצד להמשיך הטיפול בעתירה", כותבים בהחלטת בג"צ

דובר צה"ל

התנועה לצדק פיננסי, עמותה רשומה, הגישה בג"צ נגד החלטת הרמטכ"ל על תוספת של כמיליארד ש"ח שנתית לאנשי הקבע. "מדובר בפרשה הנמשכת כבר למעלה משנתיים, מאז נחשפה הפרקטיקה המקובלת בצבא להגדיל את הזכויות הפנסיוניות של אנשי הקבע בעת יציאתם לגמלאות", כותבים בגלובס. 

העתירה מגיעה על רקע פרסום דו"ח מבקר המדינה שחקר את הסדרי הפנסיה במדינה. המבקר מצא שב2018 תוספת הרמטכ"ל לפנסיות אנשי הקבע הגיע ל1.1 מיליארד ש"ח.  על פי הנתונים, צה"ל מוציא בשנה כשמונה מיליארדי ש"ח על פנסיות. שיעור הגידול הממוצע בשנים האחרונות עמד כל כ10 אחוזים בשנה. 

חלק מהמאבק בין האוצר לצה"ל נובע מפנסיית הגישור. במקור המעבר לפנסיית גישור היה אמור להפחית את נטל הפנסיה של אנשי הקבע מהציבור. במציאות, לפחות כפי שמראים נתוני האוצר, ההבדל לא יהיה משמעותי ולמעשה הנטל על הציבור לא ישתנה. בעידן משבר הקורונה כאשר חלק גדול ממשלמי המיסים נמצא באי וודאות פיננסית - הדיון הופך להיות מהותי. 

"משרד האוצר ומשרד הביטחון טרם התקינו תקנות בהתאם לחוק לצורך הסדרת פנסיית הגישור, וזאת אף שחלפו יותר משנתיים מהמועד שנקבע בחוק להתקנתן", כותב המבקר. "על משרד הביטחון, משרד האוצר והיועץ המשפטי לממשלה להשלים את הדיונים לצורך התקנת התקנות בעניין פנסיית הגישור ולקבל החלטה בעניין תשלום המקדמות לפורשים, כך שעם כינון הממשלה החדשה הדבר יובא לפני השרים לשם הסדרת הנושא." עוד מוסיף המבקר כי "על משרד האוצר, משרד הביטחון וצה“ל לפעול להעברת מידע הדדית ונתונים מלאים בכל הקשור לגמלאות פורשי צה“ל."

בג"צ נתן ארכה של שלושה חודשים למשרד הביטחון והאוצר להגיע לפשרה בנושא פנסיית הגישור. "רשמנו בפנינו את האמור בסעיף 12 לתגובת המשיבים, ולפיו נדרש למשיבים פרק זמן של שלושה חודשים לפחות על מנת ליישב את הנושא ואת המחלוקת בין משרדי הממשלה השונים", כותב בית המשפט בפרסום

"לאור חשיבותו של הנושא, אנו סבורים כי יש למצות את האפשרות כי הסוגיה שעומדת במרכז העתירה תוסדר על ידי הגורמים הרלוונטיים, ללא צורך בהתערבות בית המשפט. אשר על כן, המשיבים יודיעו עמדתם עד ליום 2020.8.15 ,ובהתאם לכך נראה כיצד להמשיך הטיפול בעתירה."

אולי יעניין אותך גם

אילוסטרציה. צילום: דובר צה״ל 

"תפיסת הניצחון" – הצורך בתפיסת לחימה מעודכנת 

מבצע "שומר החומות" מלמד כי גם בלחימה בזירה אחת, בתנאים כמעט אופטימליים, לא הצליח צה"ל להסיר את האיום מהעורף, וודאי שלא התקרב לכדי הכרעה. ראוי שהוא ישמש עבור המערכת הביטחונית קריאת השכמה