עצמאות 72: פרויקט צה"ל רשתי

יום העצמאות בישראל דיפנס: תא"ל (מייל') נתי כהן בוחר בפרויקט צה"ל רשתי כמרכיב זהות של מדינת ישראל ב-72 שנות קיומה

בשנת 2013 אישר הרמטכ"ל רב אלוף (במיל') בני גנץ את התוכנית היומרנית "צה"ל רשתי". התוכנית אושרה לאחר עבודת מטה רב זרועית אותו הובלתי כראש מחלקת התכנון של אגף התקשוב. התוכנית גובשה בעקבות פער מרכזי שזוהה במטה הכללי בתחום בניין כוח תקשובי אחוד והפעלת הכוח המשולב בצה"ל. חזון התוכנית היה שיפור משמעותי של האפקטיביות המבצעית בצה"ל באמצעות מרחב לחימה רב זרועי משותף.

התוכנית כללה את הרכיבים אינטרנט מבצעי צה"לי אחוד, הקמת מנהלת ERP, הקמת מנהלת  מעבר הקמפוס הטכנולוגי לנגב, הקמת חטיבת הגנה בסייבר, הקמת גוף רכש טכנולוגי צה"לי אחוד. המבחן הראשון למימוש ניצני צה"ל רשתי היה לאחר שנה מהשקת התוכנית במבצע צוק איתן - המבצע הדיגיטלי הראשון בעולם.

 

אולי יעניין אותך גם