עצמאות 72: הקשר והתקשוב

יום העצמאות בישראל דיפנס: אלוף שלמה ענבר, בוחר בתרומת הקשר והתקשוב במלחמת בקורונה כמרכיב בזהות מדינת ישראל ב-72 שנות קיומה

 

בשנה כתיקונה, אם יש כזאת במדינת ישראל, ערב יום הזיכרון לחללי שנפלו על תקומת ובניין מדינת ישראל ויום העצמאות ה-72 ה' באייר תש"ח נועדו לציון הכרזת דוד בן גוריון על הקמת מדינת ישראל – מדינת היהודים. אנחנו מרבים לציין ולשבח את הנופלים, החללים ואת גבורתם, אומץ ליבם, תושייתם והישגיהם של הלוחמים, ביניהם לוחמי חיל הקשר והתקשוב על כל המערכות,  תוך הזכרת כל שם ושם מהלוחמים, המגינים על ארץ ישראל.

דברים אלה נכתבים, בשונה מתמיד, כאשר אנו במלחמה מול (וכן העולם כולו-להבדיל) נגד אויב חשאי, בלתי נראה אבל מוחשי ומפיל חללים רבים. יחסית לשאר העולם אנחנו מצליחים במלחמה זו וננצח את מגפת הקורונה, זאת בזכות התכונות הנפלאות של העם שלנו בישראל.

תכונות של גיוס המחנה, משאבי המדינה, משמעת במסירות ומעל לכל יכולתנו לגייס את משאבי מדינתנו בנחישות התמדה, ומסירות של כל חלקי העם, גם העמותה להנצחת חללי חי"ק והנצחת המורשת , בראשות מנכ"ל יהודה מתתיהו, התגייסה ומסייעת בביצוע הגיוס לצה"ל במתקניה בתנאי המלחמה בקורונה.

אגף הקשר והתקשוב וההגנה בסבר על כל זרועותינו ויכולתינו פועלים כמערכת משומנת במלחמה במגפת הקורונה. בל נשכח כי הקורונה הינה מכה חולפת. משימות הביטחון  תפקיד אגף הקשר והתקשוב, על כל נגזרותיו, עומד נכון יומם וליל על משמרת הביטחון  וקידום מערכות הקשר, השליטה במחשבים והסבר. בהצטיינות יתרה ננצח את הקורונה ונמשיך לקיים ולהכין את כל המערכות שיוכלו לכל אירוע קטן וגדול תודות ליכולות ודבקות המטרה. "הקשר אינו עוצר בעליה" ותמיד "המברק עבור יעבור."