המשטרה מזהירה מפני פריצה והשתלטות על חשבונות WhatsApp

whatsapp.com

משטרת ישראל מבקשת להביא לידיעת הציבור כי בשבועיים האחרונים אנו מבחינים בעלייה בדיווחים אודות פריצה והשתלטות על חשבונות whatsapp. השתלטות על חשבון עלולה להוביל לשרשרת של פריצות לחשבונות whatsapp  נוספים של אנשי הקשר השמורים במכשיר שנפרץ.

על מנת למנוע פריצה לחשבון אנו קוראים לציבור להקפיד על השמשת אימות דו שלבי לחשבון הwhatsapp וכן על הגנה בסיסמא חזקה על התא הקולי האישי. ברצוננו להדגיש כי קבלת קוד אימות מחברת Whatsapp הנה רק במקרה בו נדרשת הפעלה מחודשת של חשבון או במקרים בהם בעל החשבון רוצה להעבירו למכשיר סלולרי אחר.

ככל שאין ברצונכם לבצע אחת משתי פעולות אלו, מומלץ שלא להעביר לאחרים את הקוד שמתקבל בהודעת ה-SMS גם במידה והקוד מבוקש על ידי בני משפחה/קרובים לאור החשש שמדובר בניסיון השתלטות על החשבון. אזרחים אשר חשבון ה-Whatsapp שלהם נפרץ מתבקשים לדווח למשטרת ישראל באמצעות הגשת תלונה מקוונת.

החזרת החשבון לבעליו תתאפשר לאחר מספר ימים ולאחר דיווח של קורבן העבירה ואנשי קשר שלו לחברת וואטסאפ על היותו של המספר שנפרץ.

אולי יעניין אותך גם