נתיבי איילון: מכרז לשינוע מטען באמצעות כטב"ם

למה צריך כטב"מ? ובכן, המשימות כוללות העברת תרופות לאנשים שזקוקים להן בכלל ולקשישים ומוגבלי תנועה עריריים בפרט. שינוע ציוד ייעודי ממקום למקום.שינוע מזון ותרופות למתחמים סגורים

bigstock

חברת נתיבי איילון מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת לאיתור, בחינה ואספקת פתרונות טכנולוגיים לשינוע מטען באמצעות כטב"ם, נכתב בפרסום רשמי של החברה. "תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה בת 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 3 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת." כלומר, הזוכה צריך להחזיר את ההשקעה בחמש שנים לכל היותר.

תנאי הסף מחייבים כי המציע הינו בעל רישיון בתוקף להפעלה מסחרית של כלי טיס בלתי מאויש מאת רשות התעופה האזרחית. את ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 25.4.2020.

למה צריך כטב"מ? ובכן, המשימות כוללות העברת תרופות לאנשים שזקוקים להן בכלל ולקשישים ומוגבלי תנועה עריריים בפרט. שינוע ציוד ייעודי ממקום למקום.שינוע מזון ותרופות למתחמים סגורים. כל שירות נוסף ו/או נלווה לשירותים הנ"ל, כפי שיידרש לצרכי המאבק במגיפת הקורונה. "מובהר כי השירותים ªשוא המכרז יוענקו רק בהקשרים אזרחיים, ולא בהקשרים צבאיים ו/או משטרתיים", כותבים בפרסום.

בנתיבי איילון מדגישים כי מכרז זה נפרד מבקשת RFI שפתוחה עד סוף מאי הקרוב באותו הקשר. 

אולי יעניין אותך גם