משטרה על סטרואידים: מאות איכונים סלולריים ביום

מאז שהממשלה אישרה למשטרה לאכן אזרחים, מבוצעים בכל יום כ-200 איכונים סלולריים של חבי בידוד. מתוכם, נרשמה הפרה של כעשרה אחוזים מהאיכונים. המבקרים שואלים האם האיכון ככלי לחסכון תפעולי מצדיק את הפגיעה בפרטיות

 

קרדיט: משטרת ישראל

במסגרת הסמכויות שהוענקו למשטרה בתקנות שעת החירום, הוסמכה המשטרה לקבל את נתוני המיקום של אדם החייב בבידוד לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד. בהתאם להוראה זו החלו באגף לחקירות ומודיעין לבצע את הדגימות הנדרשות מתוך רשימת חבי הבידוד המועברת למשטרה על ידי משרד הבריאות.

בהתאם לדיווח שנמסר היום ליועמ"ש לממשלה, נמסרו הפרטים הבאים: החל מתאריך 26.03.20 ועד לתאריך 31.03.20 נדגמו 926 בדיקות של חבי בידוד. מתוכם נמצאו 98 חבי בידוד שלגביהם לא נמצאה התאמה ראשונית בין הכתובת שדווחה באתר משרד הבריאות לבין נתון המיקום שבוצע על ידי המשטרה.

יובהר כי במקרים של אי התאמה ראשונית פועלת המשטרה לבירור והבהרה בדבר הפרת חובת הבידוד והמשמעויות הנגזרות מאי הציות לחוק ולהנחיות. למען הסר ספק נדגיש כי משטרת ישראל מממשת את סמכותה רק לצורך קבלת נתון מיקום נקודתי שאינו מתמשך או רציף, לצורך פיקוח מושכל, אפקטיבי ומידתי על קיום הוראות הבידוד, בדרך המותאמת להיקפי התופעה, לסיכון הנשקף ממנה, ולכמות המפוקחים.

נוכח הרגישות הגבוהה, הוטלו על המשטרה באמצעות ראש אח"מ חובות ביצוע ודיווח המדווחים ליועמ"ש לממשלה והכל מתוך הקפדה יתרה באשר לחובות שמירת מידע, מורשות גישה מצומצמת ומחיקה המעוגנים כאמור בנוהל העבודה המשטרתי שאושר על ידי משרד הבריאות והיועץ המשפטי לממשלה ופורסם לעיון הציבור באתר המשטרה.

בימים אלה אנו פועלים לקידום הצעת חוק לעיגון הסמכות בחקיקה רגילה (שאינה נשענת על תקנות לשעת חירום) שתאפשר חשיפה וביקורת מלאה של הכנסת לסמכות זו. משטרת ישראל תמשיך ותעשה ככל הנדרש לסייע למאמץ הלאומי בהתאם לסמכויות שיוענקו לה בדין להתמודדות עם המגיפה המדבקת המתפשטת במהירות ופוגעת בבריאות הציבור ובחייו.

אולי יעניין אותך גם

צילום תמונות: אריאל חרמוני / משרד הביטחון
 

הוכרזו פרסי ישראל לשנת 2021

ארבעה פרויקטים מצטיינים של המוסד, צה"ל, שב"כ, משרד הביטחון והתעשיות הביטחוניות זכו בפרס. נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין יעניק אותם בסוף החודש