המדריך לדירקטוריון: ניהול סיכוני סייבר בסביבת OT

bigstockphoto

מערך הסייבר משיק מדריך לדרג הניהול של החברה כיצד להתייחס לאיומים בתשתיות קריטיוות. "הגנת הסייבר אינה נושא שמוגבל לכותלי מחלקת ה-IT. מסמך זה נועד לספק תשתית לדיאלוג מתמשך בין הדירקטוריון להנהלה אודות אופן ניהול סיכוני הסייבר בסביבת הרשת התפעולית OT - Operational Technologies", כותבים בפרסום. "פרסום זה מציג את יעדי ההגנה המרכזיים המאפיינים רשתות OT, ומספק לדירקטוריון כלים להובלת דיון שיאפשר קבלת תמונה ראשונית אודות אופן ניהול סיכוני הסייבר העלולים להשפיע עליהם. "

קריאה של המסמך תגלה כי ממצאי  מחקר שנערך בקרב 300 חברות תעשייתיות מציין כי בשנת 2018כ-49% מהחברות שנסקרו ציינו כי חוו אירועי סייבר בסביבת ה-OT, כשנה לאחר מכן, היקף זה עלה ל-60%.  באופן דומה, מחקר שנערך ב-2019 בקרב 700 חברות מצא שבשנתיים האחרונות, 90% מהן חוו לפחות אירוע סייבר אחד בסביבת ה-OT, כאשר 37%מהחברות חוו ארבעה אירועים ויותר.

המענה האפקטיבי לאירועי סייבר בסביבת OT העולים מהמסמך כולל שילוב צוות סייבר באירוע מהשלב הראשון של דיווח על האירוע, ניתוח האירוע ותיעדוף הטיפול במקרה של ריבוי אירועים, עצירת התפשטות התקיפה ,זיהוי המקור שלה ואיסוף ראיות רלוונטיות והפקת לקחים ושמירה על ראיות שנאספו.

אולי יעניין אותך גם