ביטול חובת ישראליות: משרד התקשורת פותח את השוק למשקיעים זרים

השב"כ מתרכך ומשרד התקשורת מגדיל תחרות בשוק התקשורת: תבוטל דרישת הישראליות לבעלי רישיון מפ"א ורט"ן

מנכ"ל משרד התקשורת נתי כהן. צילום: רונן טופלברג

 

במסגרת קידום השינוי בהסדרת שוק התקשורת לצורך פתיחתו לתחרות, מפרסם משרד התקשורת הודעה תחת הכותרת "שינוי הדרישה לאחזקת שיעור מזערי של אמצעי שליטה בבעל רישיון כללי בידי גורם ישראלי." המטרה היא לאפשר למשקיעים שאינם ישראלים להשתלט על חברות תקשורת בישראל ללא חובה שכעשרים אחוזים יוחזקו בידי ישראלי. זאת, לאחר ששב"כ אישר את ההקלות ברגולציה.

"בהמשך לבחינה של גורמי הבטחון בדבר הצורך המקצועי העומד בבסיס דרישות הישראליות, עמדת מערכת הבטחון היא כי ניתן, במקרים מתאימים, לקבוע הוראות חליפיות לדרישת הישראליות, אשר יושתו על בעלי רישיון באמצעות הוראות לפי סעיף 13 לחוק התקשורת ובהליך הקבוע שם", נכתב בהודעה.

מה אומר סעיף 13 בחוק התקשורת? ובכן, הסעיף מתיר לראש הממשלה, בהתייעצות עם השר, לפי בקשת שר הביטחון, השר לביטחון פנים, שירות הביטחון הכללי או המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים לכפות על בעל הרישיון מספר פעולות. ביניהן, מתן שירות בזק לכוחות הביטחון, התקנת מיתקן, ביצוע פעולת בזק, או ביצוע התאמה טכנולוגית למיתקן בזק, בידי בעל הרשיון או בידי נציג כוחות הביטחון בסיוע בעל הרשיון, קיום הוראות שירות הביטחון הכללי או משטרת ישראל ובענין סיווג ביטחוני של נושאי משרה מסוימים החשופים למידע מסווג.

כלומר, המשרד באישור שב"כ מציע לתקן את חקיקת המשנה הרלוונטית כך שתינתן האפשרות לבעלי רישיון מפ"א (מפעיל פנים ארצי) כללי ורישיון כללי אחוד להמיר את דרישת הישראליות שבדברי חקיקה אלה בהוראה לפי סעיף 13 לחוק אשר תחיל על בעל הרישיון הרלוונטי הוראות חליפיות לדרישת הישראליות.

"ביחס לרישיונות הכלליים למתן שירותי רט"ן (רדיו טלפון נייד) , עמדת השב"כ היא כי ניתן לבטל את דרישת הישראליות בכפוף להסכמת בעלי הרישיון לדרישות חליפיות אשר יושתו עליהם באמצעות הוראות לפי סעיף 13 לחוק התקשורת. הליך זה ידרוש תיקוני רישיון אך אינו דורש תיקוני חקיקה", נכתב בהודעה.

אולי יעניין אותך גם