לטובת דיווח על נפגעים: צה"ל רוצה זכות איכון אזרח ללא צו

הצבא מעוניין באישור לאכן את מיקומם של קרובי חיילים שנפגעו, כדי שנציגיו יוכלו להודיע להם על הפגיעה שקרתה. על פי תזכיר חוק בנושא, הסמכות תופעל "אם לא ניתן לאתר את קרוב המשפחה בדרך אחרת"

חיילי צה"ל. צילום אילוסטרציה: מתוך אתר צה"ל

"על המדינה וצה"ל מוטלת החובה המשפטית והמוסרית ליידע את קרובי משפחתו של מי שנפל או נפצע באורח קשה על פגיעתו, בהקדם ובצורה ראויה ומכובדת. ההתפתחויות הטכנולוגיות ומהירות התפשטותן של שמועות ברשתות החברתיות מקשות על מימוש חובתן של רשויות הצבא להבטיח כי קרובי המשפחה יהיו הראשונים לשמוע את ההודעה, ולקבלה בצורה ראויה" – כך נכתב בתזכיר לחוק השיפוט הצבאי (סמכות איכון לצורך מסירת הודעת נפגעים), התש"ף-2020.

ביטחון בכל מקום: בואו לעקוב אחרינו באינסטגרםבפייסבוק ובטוויטר

"לשם כך, מוצע לעגן בחוק הסמכות למערך הנפגעים לקבל נתוני מיקום של מנוי השייך לקרובו של חייל, על מנת למסור לו הודעת נפגעים בדבר אותו חייל. מוצע אפוא, לתקן את חוק השיפוט הצבאי כך שניתן יהיה לקבל, ללא צו שיפוטי, נתוני מיקום של קרוב משפחה של חייל לצורך הודעה על נפילתו או פציעתו באורח קשה, אם לא ניתן לאתר את קרוב משפחתו בדרך אחרת".

על פי סעיף 558ב(א) בתזכיר, תחת השם "סמכות לדרוש נתוני מיקום", קצין מוסמך רשאי להורות למפעיל סלולרי למסור לו את נתוני המיקום של מנוי השייך לקרובו של חייל על מנת למסור לו הודעת נפגעים בדבר אותו חייל. "נתן קצין מוסמך הוראה כאמור, ימסור המפעיל הסלולרי את נתוני המיקום, בלא דיחוי", נכתב בתצהיר. "נמסרו נתוני מיקום של קרובו של חייל בהתאם לאמור לא יישמרו בכל אמצעי לאחר מסירת הודעת הנפגעים, לא ישמשו לכל צורך מלבד מסירת הודעת הנפגעים, ולא יועברו אלא למספר המצומצם ביותר של אנשים הדרוש לצורך מסירת הודעת הנפגעים".

לצורך פיקוח שלא תעשה פגיעה בפרטיות אזרחים, כל בקשה כזו מצד קצין תדווח לגורם בכיר הממונה מטעם הצבא על הודעות נפגעים, ולראש אגף כח האדם בצה"ל.

הכתבות הכי נקראות באתר:

משרד הביטחון החל בייצור סדרתי של האיתן

פעם נוספת: איראן נכשלה בשיגור לוויין לחלל

דיווח: אלביט מוכרת עמדות נשק למדינה מוסלמית

אלביט זכתה בחוזה גדול לאספקת מגן רקיע

רפאל מציעה להודו מערכת כיפת ברזל ימית