דו"ח הלמ"ס: מרבית חברות ההזנק - בתל אביב

73 אחוזים מחברות הזנק ו-79 אחוזים ממשרות השכיר מרוכזים במחוזות תל אביב והמרכז, כך חושף דו"ח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסם בימים האחרונים

bigstockphoto

דו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חושף כי 73 אחוזים מחברות הזנק ו-79 אחוזים ממשרות השכיר מרוכזים במחוזות תל אביב והמרכז. "בשנת 2018 פעלו במחוז תל אביב 1869 חברות, נפתחו בה 225 חברות ו-235 נסגרו. אפשר לראות כי עיקר הפעילות של חברות ההזנק בישראל מתרכזת במחוזות תל אביב והמרכז", נכתב בדו"ח.

בשנת 2018 פעלו בישראל 4,363 חברות הזנק, ירידה של 6 אחוזים לעומת 2017, ועלייה שנתית ממוצעת של 5 אחוזים לעומת שנת 2011. עוד עולה מהדו"ח כי בשנים 2018-2011 נפתחו בישראל 5,313 חברות הזנק. 2,387 מתוכן (45%) נסגרו או השהו את פעילותן עד שנת 2018.

64 אחוזים ממשרות השכיר מרוכזות בחברות הפעילות בתחומים מבוססי תוכנה (יישומים לתעשיות ולעסקים, מידע רפואי, אינטרנט, יישומים לטלפון נייד, אבטחה, יישומי תקשורת , מסחר אלקטרוני ופרסום). בשנת 2018 החברות הבשלות העסיקו 48 אלף משרות שכיר, המהווים 62 אחוזים מסך המשרות.

בשנים 2016-2018 ,כ-13 אחוזים מחברות ההזנק קיבלו מענק לביצוע מו"פ מרשות החדשנות. בשנת 2018 הסתכם המענק בכ-589 מיליון ש"ח, ירידה של  11 אחוזים לעומת 2017. בהיבט גיוסי הון, בשנת 2018 ,גייסו חברות הזנק וחברות בשלות כ-8.6 מיליארד דולר, עלייה של 25 אחוזים לעומת שנת 2017. עם זאת, בגיוסי הון בשלבי פיתוח מוקדמים מסוג Angel, Seed, Seed-Pre חלה ירידה של 17 אחוזים לעומת 2017. בחברות הנמצאות בשלבי בשלות מגובשים יותר ( צמיחה ברווחים ומעבר לרווחיות), חלה עלייה של 37 אחוזים בגיוסי הון.