משרד התקשורת ממשיך בקידום דור 5: נותן לבזק הקלה בפריסת סיבים

אחרי שמשרד התקשורת נתן הקלות לחברת HOT בפריסת תשתיות קוויות ואפשר לחברה להעביר שידורי כבלים על סלולר איפה שלא כדאי לה, הגיע תורה של בזק. לפי פרסום של המשרד, חברת בזק תקבל הקלה בפריסת סיבים ותפרוס רק איפה שכדאי לה. באזורי ספר עם כדאיות כלכלית נמוכה, יפרסו סיבים במימון קרן ייעודית שיקים המשרד. מאיפה הכסף? מכלל ספקי התקשורת במדינה. תחייכו: המשוואה הסוציאל-דמוקרטית הגיעה גם לשוק התקשורת. 

אזכיר כי הבעלות על השליטה בבזק נמצאת בימים אלו על מפתן דלתו של שר התקשורת. המשרד מצידו רוצה שהבעלים החדשים - קרן סרצ'לייט ודוד פורר - יפרסו תשתיות דור 5 באמצעות פלאפון. הבעלים החדשים מצידו רוצה לעגן משוואה של כדאיות כלכלית בפריסת סיבים. "במסגרת עבודתו, בחן הצוות את חובת הפרישה האוניברסלית החלה על חברת בזק ומצא, כי במצב השוק הקיים, סביר שאין כדאיות כלכלית בפרישה כלל ארצית של תשתית סיבים אופטיים. בהיעדר לחץ תחרותי משמעותי, ובהינתן חובת הפרישה האוניברסליות, מעדיפה בזק להימנע מהצעת שירות למשקי הבית בישראל על גבי סיב אופטי", נכתב בפרסום.

"לכן הצוות ממליץ כי חלף חובת הפרישה האוניברסלית הקיימת כיום, תינתן לבזק האפשרות לבחור את היקף חובת הפרישה שתחול עליה, וזאת בראייה כי נדרש להעמיד בראש ובראשונה את האינטרס הציבורי הרחב להאיץ את פרישת הסיבים, ובד בבד, להביא בחשבון את מכלול השיקולים הכלכליים והעסקיים של בזק, תחת כללי אסדרה שיוגדרו מראש."

לפי הפרסום, המדינה תבנה מנגנון לתמרוץ השלמת הפרישה באזורים בהם בזק בחרה להימנע מלפרוש ("אזורי התמרוץ"), באמצעות קרן ייעודית לפרישה, שתמומן על ידי בעלי הרישיונות השונים בשוק התקשורת, שלפעילותם זיקה לתשתית נייחת. "בזק תחויב בחובת תשלום לקרן הייעודית, בהתאם לשיעור הכנסותיה, מסך ההכנסות בשוק", נכתב בהחלטה. 

אולי יעניין אותך גם