חילופי מכתבים בין האו"ם ל-NSO

דיוויד קיי, השליח המיוחד של האו"ם לנושא ההגנה על חופש הביטוי וחופש הדעה, שלח מכתב זועם ל-NSO בגין זילות האמנה של הארגון. חוליו שליו מחברה אישר את קבלת המכתב

בסוף השבוע שחלף, ביום שישי 18 באוקטובר, שלח דיוויד קיי, הדווח המיוחד של האו"ם לנושא ההגנה על חופש הביטוי וחופש הדעה, מכתב חריף לקבוצת NSO. המכתב, מקעקע את ההכרזות של NSO לפיה אימצה מדיניות חדשה לגבי זכויות אדם, שמיישרת קו, לפי הקבוצה, עם הקווים המנחים של האו"ם באשר לעסקים ולזכויות אדם.

ההכרזה על מדיניות זו, ש-NSO התהדרה לריק בכך שגובשה על ידי שורת שמות בינלאומיים של מומחים, היא שגרמה לדווח לשלוח את המכתב החריף ל-NSO, לאחר שבעבר כבר קבע כי ישראל אינה מפקחת כראוי על חברות הסייבר ההתקפיות והריגול, ואף קרא להקפאת כל המכירות של תוכנות הריגול באופן מיידי עד להצגתם של צעדים ממשיים ומספקים להבטחת מניעת הפרות זכויות אדם באמצעותן.

מ- NSO נמסר בתגובה: "NSO היא החברה הראשונה בתחומה, וככל הנראה היחידה בישראל, שפועלת על פי תוכנית ציות לזכויות אדם בהתאם ל- UNGP. במכתבו דייויד קיי כותב, כי הוא שמח על הניסיונות להטמיע תוכנית ציות לזכויות אדם, ואף מפנה לחברה שאלות לגבי היישום של התוכנית שלה. החברה מכינה נהלים מפורטים ליישום ותתייחס לחלק נכבד מהנושאים שקיי מעלה במכתבו. "

במכתבו לקבוצה הישראלית, שנשלח כחודש לפני הדיון בבית המשפט המחוזי בעתירת אמנסטי אינטרנשיונל לביטול רישיון הייצוא הביטחוני של NSO, קובע קיי כי "המדיניות החדשה לזכויות אדם" שבה מתהדרת הקבוצה "מעלה שאלות רבות". השאלה הראשונה שהוא מעלה, לאחר שהוא קובע כי אכן נעשה שימוש לרעה במוצרי הקבוצה, היא "כיצד קבוצת NSO תוודא שלקוחותיה אכן מצייתים לחוקי זכויות האדם?". המכתב מוגדר על ידו כ"הערכה בלתי ממצה של מספר נקודות שבהן המדיניות עשויה לחתור תחת המטרה הכוללת של עקרונות האו"ם המנחים והקורפוס הרחב יותר של חוק זכויות האדם".

עוד כותב הדווח כי המדיניות החדשה "לא מתייחסת למורשת הנזק שנגרם כתוצאה מכשליה של NSO להבטיח שהשימוש בטכנולוגיה שלה נעשה באחריות, ואף איננה מבהירה מדוע המדיניות החדשה שלה בהכרח תוביל לתוצאות טובות יותר עבור קורבנות מעקבים והטרדות". בין היתר, כותב קיי, כי "המנגנון שלכם, נראה שנסמך באופן משמעותי על דיווח מצד לקוחותיכם על שימוש לרעה במוצרים שלכם [...] הדבר מעלה שאלה בסיסית: כיצד קבוצת NSO יכולה באופן אמיתי לאכוף את הקווים המנחים של האו"ם, כשאין לה כל דרך לפקח ישירות על השימוש במוצריה?". חשוב לציין כי המדיניות החדשה, בניגוד לנהלים המנחים של האו"ם, אינה כוללת שקיפות בכל הנוגע לפיתוח מדיניות ואכיפתה, או ביקורת על הציות למדיניות זו.

חן בריל אגרי, קמפיינרית באמנסטי אינטרנשיונל ישראל: "מכתבו של דווח האו"ם, דיוויד קיי, מוכיח שהצהרות NSO על מדיניות זכויות אדם הן ריקות מתוכן ונראות כמהלך יח"צני גרידא. אנחנו לא מאמינים להצהרותיהם ובהמשך למסקנות הדווח המיוחד מצפים ממשרד הביטחון הישראלי לשלול את רישיון הייצוא של NSO באופן מיידי".

תשובת חוליו שליו מ-NSO למכתב: 

"

דוד היקר,

תודה שפנית אלינו למסגרת הממשל החדשה של קבוצת NSO. ברצוני לאשר שקיבלנו את מכתבך וליידע אותך שהצוות שלנו נמצא בתהליך של סקירתו. כחלק מהמחויבות העזה שלנו למסגרת ממשלתית הדבקה בעקרונות המנחים של האו"ם לזכויות עסקים וזכויות אדם, וכשאנחנו ממשיכים לתכנן וליישם את הנהלים המפורטים של מדיניות זכויות האדם והמסגרת הממשלתית החדשה שלנו, אנו מברכים על ההזדמנות להתקשרות עם קולות מומחים בקהילה לזכויות אדם כמו שלך. אני מצפה להיות בקשר איתך שוב בקרוב.

בכנות,

שלו חוליו. 

"

אולי יעניין אותך גם