הכור בדימונה: "מתחזקים ומשדרגים עד ליום שבו יודמם, ויוחלף במערכת גרעינית חדשה"

"הפעילות המעשית בתחום הגרעין נעשית במרכזי המחקר של הוועדה לאנרגיה אטומית בנחל שורק ובקריה למחקר גרעיני ליד דימונה. נסיר דאגה ונדגיש: אין בפעילות המחקרית, לא בדימונה ולא בשורק, רמת סיכון דומה לזו הקיימת בכורי הכוח להפקת חשמל. ואף אם יתרחשו תקלות, אין בשום פנים להשוות את חומרתן הצפויה לזו של אלה שהוזכרו לעיל. תשומת לב מיוחדת ניתנת לאחסון בטוח והמשך קירור של הדלק שסיים את תפקידו, הממשיך לפלוט קרינה וחום", כותבים עוזי עילם וגלעד שר בפרסום של מכון INSS

"כמות החומר הבקיע בכור בדימונה קטנה בשני סדרי-גודל מזו של כור להפקת חשמל בעל הספק של 1000 מגה-וואט, ובמרכז בשורק – עוד פחות, כ-5 מגה-וואט. את הכור בדימונה, הבנוי בתוך מאטם, מתחזקים ומשדרגים עד ליום שבו יודמם, ויוחלף במערכת גרעינית חדשה. מתבצעת בו בשגרה ובאורח סדיר הדממה לצורך בדיקות ותחזוקה. במסגרת זו, הוחלפו בעבר חלקים רבים כמו שסתומים, צנרת של מי קירור ועוד. מצבו של מיכל הפלדה אשר בו נמצאים מוטות הדלק הגרעיני, והסופג אף הוא "הפצצה" של נויטרונים, נבדק בכל מחזור תחזוקה. ביום שאנשי הכור יגיעו למסקנה שהמיכל עלול לסכן את בטיחות הכור, יושבת הכור כולו."