אלוף יואל סטריק התמנה למפקד זרוע היבשה

"בהתרגשות רבה, בתחושת שליחות ובהוקרת תודה, אני מקבל עליי היום את הפיקוד על זרוע היבשה של צבא ההגנה לישראל", אמר מפקד זרוע היבשה הנכנס, אלוף יואל סטריק

אלוף יואל סטריק התמנה למפקד זרוע היבשה

דובר צה"ל

אתמול (ב'), נכנס לתפקידו מפקד זרוע היבשה, אלוף יואל סטריק. טקס החילופים נערך באתר ההנצחה "יד לשריון" בלטרון, במעמד ראש המטה הכללי, רב-אלוף אביב כוכבי, חברי פורום המטה הכללי, מפקדים, בני משפחה ומוזמנים נוספים. אלוף יואל סטריק, שכיהן בתפקידו האחרון כמפקד פיקוד הצפון, יחליף בתפקידו את מפקד זרוע היבשה, אלוף קובי ברק אשר כיהן בתפקיד זה במהלך שלוש השנים האחרונות ועתיד לפרוש מצה"ל לאחר 37 שנות שירות.
 
מדברי ראש המטה הכללי, רב-אלוף אביב כוכבי: "צה"ל הפך לצבא המסוגל לנהל מלחמה מהירה וניידת בשילוב חיל אוויר עוצמתי, כוחות ממוכנים ועוצבות שריון גדולות. כמו אז, כך גם היום, אנו נדרשים לשינוי והתאמת כוחו של צה"ל. המזרח התיכון השתנה לבלי היכר, מאפייני זירות הלחימה השתנו, ואתגרים פשטו ולבשו צורה חדשה. חובתנו לאחוז בידינו האחת את דגל המוכנות ובשנייה את דגל ההשתנות. השינויים בשדה הקרב מחייבים את הפעלת התמרון- לאיתור והשמדת רקטות, לאיתור ופגיעה בנכסים ואמל"ח ובהשמדת אויב. זהו אויב אשר פועל בתוך המרחב האורבני, עושה שימוש באוכלוסייה אזרחית כמגן עבורו והופך את בתיהם לקני טרור.

"תקפנו בעוצמה מאות מפקדות ותשתיות צבאיות. במרחב האורבני, תוך פגיעה בפעילי הטרור ובבניינים שבחסותם חשבו להמשיך לפעול. קובי, תחת פיקודך המסור לא חדלת מלקדם צעדים משמעותיים רבים נוספים וביניהם: הטמעת שלביה הראשונים של תפיסת "יבשה באופק" לשיפור לוחמת היבשה המודרנית, יישום תכנית האימונים החדשה לחיזוק מוכנותם של לוחמי החוד בשגרה ובחירום, התאמת צוותי הקרב החטיבתיים לצורת הלחימה העתידית, וחיזוק כשירותו של צה"ל הן בפיתוח הכשרות המפקדים בבתי-הספר לפיקוד ושליטה. הרשימה עוד ארוכה וכך גם אתה ראוי לרשימת תודות ארוכה. קובי, אני מרשה לעצמי להגיד לך שאתה חבר ובן מחזור. הייתה זו זכות לצעוד אתך כתף אל כתף".
 
מדברי מפקד זרוע היבשה היוצא, אלוף קובי ברק: "היום מגיעות לסיומן שלוש שנים בהן פיקדתי על זרוע היבשה, ו-37 שנות שירות בצה"ל. אני גאה על כך שאנשי הזרוע, אתם העומדים לפניי ואלו שלא פה, רלוונטיים היום יותר מתמיד. אתם נמצאים בגזרות עם הלוחמים, משתתפים בפועל באתגרים מבצעיים, חיים את יחידות הקצה ומבינים שהם עיקר עיסוקנו. אתם מייצרים פתרונות הדרכתיים, תשתיתיים, טכנולוגיים ולוגיסטיים כאן ועכשיו, במקביל למאמץ המתמיד לבניין כוח ארוך טווח מתקדם ורלוונטי. אני גאה על כך שהזרוע התייעלה מאד, צמצמה אזורי תפקוד כפולים ובזבוז משאבים. זרוע המתכננת את ההווה והעתיד בצורה מקצועית, בראיה רחבה תוך שילוב מודלים מבצעיים וכלכליים חדשניים בהנעת ארגון שהוא כמעט חצי מגודלו של צה"ל בבניין הכוח. אני גאה על שיתוף פעולה עם חבריי מפקדי הפיקודים".
 
מדברי מפקד זרוע היבשה הנכנס, אלוף יואל סטריק: "בהתרגשות רבה, בתחושת שליחות ובהוקרת תודה, אני מקבל עליי היום את הפיקוד על זרוע היבשה של צבא ההגנה לישראל. זרוע היבשה - זאת אשר יכולתה להשתנות בהתאם לאתגרי העתיד חשובה כל-כך; זאת אשר מוכנותה ליום פקודה מהווה נדבך מכריע בכשירותו של צה"ל כולו; זאת אשר עוצמתה תבטיח את עליונותנו במערכה הבאה. פנינו לשינויים - לא שינוי לשם שינוי, אלא שינויים הנובעים מהשתנות באופי הלחימה, שמטרתו התאמה מירבית של הזרוע לאתגרים, תוך שילוב זרועות עם שותפינו מאמ"ן, אגף התקשוב, חיל האוויר, חיל הים והפיקודיים המרחביים. נבטיח כי כוחות היבשה ערוכים היטב ליום פקודה בהתראה קצרה, ובמקביל נשקוד על גיבושו של התמרון הרב-זרועי לעשור הקרוב"