צבר ההסכמים וההזמנות 'כחול לבן' של מנהל הרכש במשרד הביטחון בשנת 2018: כ-45 מיליארד ש"ח

ראש מנה"ר אבי דדון (צילום: דוברות משרד הביטחון)

מנהל ההרכשה והיצור במשרד הביטחון (מנה"ר) מסכם בימים אלה שנת שיא נוספת ברכש עבור צה"ל ומשרד הביטחון. את נתוני הרכש הציג סמנכ"ל וראש מנה"ר, אבי דדון, בסיכומי תכניות העבודה שמקיים משרד הביטחון:

  • היקף הרכש בשקלים שביצע מנה"ר בשנת 2018 עמד על כ-11.6 מיליארד ₪. כ-27% מההזמנות בוצעו מ-682 ספקים מאזורי עדיפות לאומית וקו עימות בצפון ובדרום.  
  • צבר ההסכמים וההזמנות הפעילות 'כחול לבן' עומד על כ-45 מיליארד ₪. מתוכם יתרות לאספקה של כ-24 מיליארד ₪.
  • היקף המכרזים גדל בשנת 2018  ל-7,672  (500 מכרזים יותר מבשנת 2017)
  • היקף הרכש הבהול באירועי הגדר בעזה: כ- 40 מיליון ₪ (רובו לרכש אמצעים מיוחדים לפיזור הפגנות, רחפנים ועוד)

בחלוקה שנתית לפי תחומים: רוב הרכש בשנת 2018 בוצע עבור צבא היבשה: כ-4.32 מיליארד ₪.

כ-1.10 מיליארד ₪ הוצאו עבור רכש אוויר וים. כ-1.82 מיליארד ₪ לרכש תקשוב מודיעין, כ-1.78 מיליארד ₪ לרכש לוגיסטי רב-זרועי וכ- 2.49 מיליארד ₪ לרכש שירותים. רכש מנה"ר פרנס ישירות בשנת 2018 כ-50,000 בתי אב, מתוכם כ-10,000 בתי אב בפריפריה (אזורי עדיפות לאומית וקו עימות).  

סמנכ"ל וראש מנהל הרכש (מנה"ר) במשרד הביטחון, אל"מ (מיל') אבי דדון: "השנה החולפת הייתה משמעותית להצטיידות ולהתעצמות של צה"ל, בדגש על חיזוק זרוע היבשה, שריכז כ-40% מפעילות הרכש של מנה"ר. השנים הקרובות יהיו בסימן רכש פלטפורמות מרכזיות לכל הזרועות (אוויר, יבשה וים). נפעל בכל דרך על מנת לשמר ולחזק את מרכיב הרכש 'כחול לבן' בכל עסקה. זהו ה-DNA  של מנה"ר וזוהי חובתנו, בעיקר לתעשיות בפריפריה".